Výukový projektový den

6. Únor, 2024

Další „Projektový den“ pro žáky 2. stupně se uskutečnil ve čtvrtek 1. února 2024. Děti měly možnost si ve dvou časových výukových blocích (8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny byly vedené

Sportovní den

6. Únor, 2024

V úterý 30. ledna se na naší škole konal „Sportovní den“ pro děti 2. stupně. Žáci si volili z disciplín, při kterých mohli nejen fyzicky namáhat své tělo, ale vyzkoušeli si také hry a soutěže, v nichž zatěžovali svou hlavu. Mezi fyzicky náročnější stanoviště patřil např. turnaj ve florbalu v mladších ( 6. –

Naše zahrada, náš svět

30. Květen, 2022

DEN ZEMĚ V rámci realizace předělávky školní zahrady na certifikovanou přírodní zahradu s dotací SFŽP, jsme podpořili vztah dětí k půdě, rostlinám, živočichům i práci na pozemku a zorganizavali jsme letošní Den Země s tématem ZAHRADA. Žáci 2. stupně spolupracovali ve skupinách tvořených napříč 6. až 9. ročníkem. Plnili na

ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

Jeseníky, podzim 2016

21. Únor, 2017

Akce zahrnovala jedenáctidenní ekologický ozdravný pobyt v Jeseníkách, které se svým unikátním a blahodárným klimatem patří k jedněm z nejlepších lokalit. Zároveň tato oblast nabízí velké možnosti ekologických aktivit a exkurzí. Žáci absolvovali výchovně vzdělávací ekologický program s důrazem na prožitkové učení, probuzení vztahu k přírodě, pocitu odpovědnosti za činy

Stáž Finsko – Salo

20. Prosinec, 2015

Ve dnech 19.10. – 23.10. 2015 jsme měly možnost prostřednictvím pracovní stáže blíže poznat fungování školství ve Finsku, konkrétně na 1. stupni základní školy poblíž Sala, což je menší město vzdálené asi 50 km od Helsinek. Jednalo se o malou vesnickou školu, kterou navštěvovalo přibližně 150 žáků ve věku 6 – 12 let,

Jeseníky 2016

2. Listopad, 2015

Na výzvu Ministerstva Životního Prostředí jsme reagovali vytvořením projektu: „Příroda kolem nás“. Náš projekt byl úspěšný a my tak získali dotaci na konání 12-ti denního ekologicko-ozdravného pobytu v Jeseníkách. Pro konání ozdravného ekologického pobytu jsme zvolili Jeseníky, pro své unikátní klima, které má léčivé účinky a řadí se k nejlepším

Ozdravné pobyty

16. Září, 2014

Naše škola pravidelně reaguje na výzvy Fondu životního prostředí týkajících se ozdravných pobytů pro děti z míst se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na každý pobyt pro žáky 5. tří jsme získali částku bezmála čtvrt milionu. Další částku kolem 80 tisíc na rok získala škola od Města Třinec. Žáci tak mohou strávit

Od roku 2007 se jedná již třetí dvouletý projekt zahraniční spolupráce se školami. První probíhal v letech 2007-2009 s Bulharskou školou ve Slivenu a v letech 2010-2012 jsme spolupracovali se školou v Grafingu z Německa. Oba projekty byly sportovně-jazykově laděné. V současné době od roku 2013 probíhá multilaterální projekt deseti

Celková dotace na stále probíhající projekt od roku 2012 činí bezmála 1,5 mil. Kč. Z dotace bylo financováno vybudování zcela nové učebny a pořízení moderních pomůcek, jako jsou digitální mikroskopy, streroskopy, sbírky přírodnin, modely a podobně. Učitele v průběhu realizace projektu vytvářejí vzdělávací materiály, které vyjdou ve formě sborníků na