Rozvoj zájmového vzdělávání

EU

NÁZEV PROJEKTU: Modernizace počítačové učebny ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec, pro rozvoj zájmového vzdělávání
ČÍSLO PROJEKTU: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0016142
ŽADATEL: Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace, Jablunkovská 501, 739 61 Třinec, IČ 61955612, DIČ CZ61955612

 

HLAVNÍ CÍL PROJEKTU:
Základním cílem projektu je zkvalitnit a zmodernizovat výuku stávajících IT kroužků (Programování, 3D modelování, Cloud, Sítě a bezpečnost, a Virtualizované systémy) v rámci zájmového vzdělávání pro žáky naší školy, ZŠ Zátopkových, Třinec, a tím podpořit talentované žáky a vzbudit v nich zájem o IT oblast, a celkově v nich podnítit zájem o vzdělání, vědu a výzkum. Cílem projektu v oblasti zájmového vzdělávání v kroužcích z IT oblasti pro cílovou skupinu žáci je získávání klíčových kompetencí v této oblasti, za pomoci pořízení potřebného a adekvátního vybavení ICT technologiemi, což naší škole umožní rozvoj zájmového vzdělávání v oblasti digitálních technologií.

CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU: 2.547.810,- Kč

VÝŠE FINANČNÍ PODPORY Z EU: 2.164.805,- Kč

PROJEKT MODERNIZACE POČÍTAČOVÉ UČEBNY ZŠ DANY A EMILA ZÁTOPKOVÝCH, TŘINEC, PRO ROZVOJ ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ.