Projektový den

17. Květen, 2024

V pátek 17.5.2024 proběhl na naší škole již třetí „Výukový projektový den“ pro žáky 2.stupně. Žáci měli možnost si ve dvou časových výukových blocích ( 8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30 ) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nurčité nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny sice

Jedním z oblíbených témat dějepisu 7. třídy je Jan Hus, Jan Žižka, husitská revoluce.Na závěr tohoto učiva žáci zhotovili husitské zbraně a popsali, jak by je v boji použili. Proslulý husitský vojevůdce Jan Žižka by měl jistě radost. Zdroj: Mgr. Santariusová Jarmila

Čtení v mateřské školce

7. Květen, 2024

Žáci 8.C pravidelně čtou v Mateřské škole Janáčkova dětem před spaním. Jak malým, tak velkým dětem se tato akce moc líbila, o čemž svědčí některé postřehy osmáků: “Práce s dětmi mne už baví několik let. Vracím se do dětství. Když vidím, jak děti usínají s plyšáky, jeden vedle druhého, mě

Školní exkurze Praha

7. Květen, 2024

Žáci 8.C navštívili ve dnech 10. – 12.4.naše hlavní město. Poznávali jak jeho historii, tak i současnost. Vychutnávali si příjemné počasí, společnost spolužáků i pražské ceny. Výlet se líbil žákům i učitelkám :-). Zdroj: Mgr. Santariusová Jarmila Fotogalerie (přístupná po přihlášení na školní účet).

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2024/2025 Registrační číslo Výsledek zápisu 01AF1 Udělen odklad povinné školní docházky na jeden rok 1L90Q Zapsán do 1. ročníku 1NU49 Zapsán do 1. ročníku 2CDMC Přeřazen do jiné základní školy 2LTWY Zapsán do 1. ročníku 2TJB2 Zapsán do 1. ročníku 4DFCL Zapsán do

Pojď ven

24. Duben, 2024

Pojď ven, Třinec, 10. – 12. 5. 2024 Akce je určena pro děti od 6 až 11 let.    

Velikonoční snídaně

2. Duben, 2024

Spokojené úsměvy a labužnické výrazy se zrcadlily ve tvářích třeťáků a druháků díky velikonoční snídani. Během společného jídla si děti připomněly, proč se slaví Velikonoce, jaké zvyky a tradice se s těmito svátky pojí. Žáci pletli věnce z proutí, zdobili vajíčka a tvořili zápichy, které barvili bahnem. Díky těmto zážitkům

Noc s Andersenem

2. Duben, 2024

V pátek 22. března se naše škola opět připojila k celostátnímu projektu Noc s Andersenem. Přesně v pět hodin odpoledne se dveře školy otevřely pro nadšené žáky, kteří se rozhodli strávit svůj čas plněním zajímavých úkolů a pátráním po pokladech. Žáci 6. A, 6. B, 8. C a 9. B

Unikátní výstava Megabrouci představující extrémně zvětšené exponáty v nádherném detailu. Více než 20 detailních exemplářů dosahujících velikosti až 5 metrů a váhy 1 tuny. Exponáty z muzeí a spousty zajímavostí. V případě zájmu nutno přinést vyplněnou a zákonnými zástupci podepsanou ZÁVAZNOU přihlášku p. uč. Šiškové a na účet školy: 249362971/0300