Družina

Telefon: 558997071, 731921442
 Vedoucí školní družiny – Iva Cekotová
Provoz školní družiny
Ranní  družina: od  6,00 do 7,40 hodin,

Odpolední  družina: od 11,35 do 16,30 hodin ( v pátek do 16 hodin)

Odchody

Odchody – podle záznamu v přihlášce do školní družiny.
Má-li být dítě uvolněno dříve než v určenou hodinu, musí se prokázat písemnou omluvenkou s datem a podpisem rodičů. Od 14,00 do 15,00 hod. chodí děti na vycházku, v této době nemůžou jít děti domů.

Poplatek za školní družinu činí 150,- Kč/měsíc.

O snížení nebo prominutí úplaty je možné požádat ředitelku školy, zejména v případě, pokud je žák společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek, který pobírá jeho zákonný zástupce nebo jiná oprávněná osoba, nebo pokud má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte v pěstounské péči a tento příspěvek nebo jeho část je vyplácena. Výše uvedené skutečnosti je třeba prokázat.

Z důvodů epidemiologických opatření nebude tento školní rok Bijásek.

Každé dítě si přinese do školní družiny: oblečení na vycházky.

ŠD nezajišťuje pro děti pitný režim – Z důvodů hygienckých opatření nebude v družině zajištěn pitný režim. Děti se napijí u oběda, případně nosí pití z domu.

Vnitřní řád školní družiny ke stažení.

Stravování.
Informace ke stravování v sekci jídelna.