Úprava školní zahrady

Název projektu Naše zahrada, náš svět

Číslo výzvy NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)
Výzva Přírodní zahrady – Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků ZŠ a SŠ a organizací
působících v oblasti EVVO

Cílem projektu je vybudovat přírodní zahradu, kde se zaměříme na učení venku, názornost, zážitek a osobní kontakt s přírodou v blízkém okolí. Posílíme nejen znalosti a dovednosti dětí v oblasti biologické, geografické a ekologické, ale prostřednictvím vlastního prožitku přiblížíme práci a péči o rostliny a živočichy, povzbudíme jejich vztah a pocit odpovědnosti k prostředí, ve kterém žijí a které ovlivňují svým konáním se všemi dopady hospodaření člověka na krajinu jako celek. Výsledkem projektu bude vybudování multifunkčního venkovního učebního prostoru.