Naše zahrada – náš svět

Název do sekce projekty: “Naše zahrada – náš svět
Číslo výzvy NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)
Na výzvu SFŽP (Státního fondu životního prostředí) Přírodní zahrady 7/2019 jsme zareagovali a vytvořili projekt s využitím maximální možné dotace 500 000,- Kč.

Uspěli jsme!

Cíl výzvy:
rozvoj EVV u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s
vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Fotogalerie

Školní zahrada – certifikace
Naše školní zahradu udržujeme dle kodexu přírodních zahrad, bez používání pesticidů, rašeliny a umělých hnojiv a s dodržováním zásad, které umožní certifikovat naši zahradu a získat zahradní plaketu „Přírodní zahrada“. Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou.
Pobyt na školní zahradě přináší pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich psychiku i fyzickou zdatnost. Přírodní zahrada podporuje rozvoj mnoha schopností, praktických dovedností a odpovědnosti. V této živé učebně se žáci učí přirozenou cestou chápat zákonitosti prostředí. Rozvíjí se kreativita, motorika i komunikace. Práce na školní zahradě posiluje vztah žáků k místu, ve kterém žijí. Zároveň se jedná o prostor společného setkávání dětí i veřejnosti při společných aktivitách. Zahrady posilují estetické cítění a vnímání, také formují vztah člověka ke kulturnímu prostředí.

Realizací tohoto projektu podpoříme diverzitu hmyzu v přírodě
Hmyz představuje pro lidstvo nepostradatelnou součást přírody. Význam mají opylovači, ale i další skupiny hmyzu, kteří zastávají nezastupitelnou roli pro stabilitu prostředí, ve kterém žijeme. Hmyz je funkční a potravní základnou většiny terestrických a sladkovodních ekosystémů, včetně zemědělských. Bohužel, v současnosti rychle ubývá. Každý jedinec však může přispět svou troškou, například udržováním zahrad tak, aby se staly příznivým prostředím nejen pro hmyz, ale i jako útočiště ptáků a celé řady dalších organismů, které jsou žádoucí v rámci zachování biologické rozmanitosti.

Závazný plán:

 • Vysejeme květnatou louku – hotovo
 • Založíme ovocný sad – hotovo
 • Vysázíme ovocné keře – hotovo
 • Vytvoříme živý plot – hotovo
 • Založíme vyvýšené záhony – hotovo
 • Instalujeme skleník – hotovo
 • Postavíme motýlí domeček – již brzy
  Postavíme hmyzí hotel – již brzy
 • Vyrobíme ptačí budky – již brzy
 • Instalujeme informační a badatelské cedule a cedulky – k motýlům, včelám, bylinkám, odpadu, do sadu – právě se děje
 • Necháme vyrobit dendrofon – právě se děje
 • Založíme tříkomorový kompostér – hotovo
 • Vytvoříme hmatový chodník lemovaný motýlími rostlinami – právě se děje
 • Vysadíme „motýlí“ rostliny – hotovo
 • Necháme zbudovat lavičku kolem vzrostlého stromu – hotovo
 • Postavíme foliovník – právě se děje
 • Zprovozníme studnu – hotovo
 • Necháme certifikovat školní zahradu jako přírodní zahradu – již brzy

bylinkový záhon
Pokud chceme, aby se zahrada postarala sama o sebe, byla krásná, zdravá a produktivní, je třeba chovat v úctě každého živého tvora, snažit se nastolit tzv. biologickou rovnováhu (půda, mikroorganizmy, rostliny a živočichové jsou ve vzájemně vyváženém poměru). Taková zahrada je pak malým zázrakem.

Naše zahrada, náš svět