Naše zahrada – náš svět

Název do sekce projekty: “Naše zahrada – náš svět
Číslo výzvy NPŽP 7/2019 – 6.1.C c)
Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Cíle projektu: vybudování přírodní zahrady – učení venku – názornost, vlastní prožitek, osobní kontakt s přírodou – posílení znalostí a doevedností v oblasti biologie, geografie a ekologie – práce a péče o rostliny a živočichy – povzbuzení vztahu a odpovědnosti k prostředí ve kterém žíjeme.

https://www.mzp.cz/

 

https://www.mzp.cz/

Cíl výzvy: rozvoj EVV u předškolních dětí a žáků základních a středních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím.

Fotogalerie

Školní zahrada – certifikace
Naše školní zahradu udržujeme dle kodexu přírodních zahrad, bez používání pesticidů, rašeliny a umělých hnojiv a s dodržováním zásad, které umožní certifikovat naši zahradu a získat zahradní plaketu „Přírodní zahrada“. Ta není jen ozdobou zahradní branky, ale také poděkováním majitelům zahrady, kteří spolupracují s přírodou.
Pobyt na školní zahradě přináší pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich psychiku i fyzickou zdatnost. Přírodní zahrada podporuje rozvoj mnoha schopností, praktických dovedností a odpovědnosti. V této živé učebně se žáci učí přirozenou cestou chápat zákonitosti prostředí. Rozvíjí se kreativita, motorika i komunikace. Práce na školní zahradě posiluje vztah žáků k místu, ve kterém žijí. Zároveň se jedná o prostor společného setkávání dětí i veřejnosti při společných aktivitách. Zahrady posilují estetické cítění a vnímání, také formují vztah člověka ke kulturnímu prostředí.

Realizací tohoto projektu podpoříme diverzitu hmyzu v přírodě
Hmyz představuje pro lidstvo nepostradatelnou součást přírody. Význam mají opylovači, ale i další skupiny hmyzu, kteří zastávají nezastupitelnou roli pro stabilitu prostředí, ve kterém žijeme. Hmyz je funkční a potravní základnou většiny terestrických a sladkovodních ekosystémů, včetně zemědělských. Bohužel, v současnosti rychle ubývá. Každý jedinec však může přispět svou troškou, například udržováním zahrad tak, aby se staly příznivým prostředím nejen pro hmyz, ale i jako útočiště ptáků a celé řady dalších organismů, které jsou žádoucí v rámci zachování biologické rozmanitosti.

 • Participace na projektu
  Na jednotlivých krocích projektu od plánování, příprav až po realizaci se podíleli žáci, učitelé, rodiče a přátele školy. Ke každé fázi projektu a aktivit byla pořízena fotodokumentace.V rámci přípravy žáci společně s pedagogy navrhli prvky, které by upřednostnili ve školní zahradě, které by rozšířily možnosti využití zahrady jako venkovní školní učebny. Žáci plánovali rozmístění jednotlivých prvků v zahradě na Google mapách. Pracovali s nabízenými možnostmi projektu dle podmínek výzvy SFŽP. Realizační tým pedagogů poté vybral a sestavil finální návrh zahrady. V rámci přípravy byla provedena žáky jednoduchá vizualizace zahrady v hodinách informatiky. Po schválení projektu jsme se obrátili na rodiče žáků, kteří nám pomáhali s výkopovými pracemi, sázením stromů a růží, výrobou dřevěných prvků, atd. Žáci pak sami realizovali příprabu pozemku a výsadbu živého plotu, ovocných keřů, osázení vyvýšených záhonů, přípravu a setí květnaté louky, úprava pozemku před položením skleníku, atd. Celá zahrada je celoročně udržována v rámci hodin pěstitelství a přírodopisných praktik. Zahrada je rovněž využívána pro venkovní výuku v altánu, venkovní učebně a na travnatých plochách. Zahrada je využívána školní družinou a žáky celé školy.
 • Květnatá louka
  Květnata louka – na místě podél plotu cca 12 m dlouhé a 4 – 6 m široké, které bylo zarostlé neudržovanými keři, přes které nebylo vidět při vyjíždění z parkoviště na chodník, zda po něm někdo nejde pěšky či nejede na kole, jsme provedli radikální „přestavbu“, Celé místo jsme nechali upravit bagrem – tzn, vytrhali neudržované keře i s kořeny, poté upravovali ručně, kdy jsme donekonečna prokovávali půdu, odstraňovali kameny a plevel, na zimu jsme místo překryli tmavou netkanou textilií a na jaře jsem opět prokopali a poté zaseli semena květnaté louky – Louka starých časů – ze společnosti Planta naturalis. O zasetá semena pečovali žáci pravidelnou zálivkou a dále se drželi rad pěstitelů květnatých luk, kdy jsme v prvním roce jednou pokosili a na zimu pak již jen vyhrabávali spadané listí z blízkého javoru, aby se rostlinám lépe rostlo a nebyly mulčovány spadaným listím. Letos bude louka vykvétat již druhým rokem, těšíme se na pestré květy, které lákají opylovače, navíc je louka i pohledově velmi líbivá všem kolemjdoucím.
 • Informační tabule
  Informační tabule – na pozemku školní zahrady nebyly žádné informační panely ani tabule, které by lákaly ven nejen žáky, ale i učitele. Protože jsme chtěli ze zahrady vybudovat venkovní přírodní učebnu, nechali jsme vyrobit a instalovat 4 dřevěné informační panely s naukovou plochou 1 x 1 m, kryté UV odolným plexi, pod které s dětmi v hodinách přírodopisných praktik, výtvarné výuky či pěstitelství vytváříme naučné plakáty na různá témata, dle potřeby. Informační panely jsou využitelné vždy ze dvou stran, takže získáváme dost prostoru pro zpracování vícero témat. Jedna strana jednoho panelu je vyrobena jako 16 šuplíčků, kde jsme umístili různé předměty, abychom žákům přímo demonstrovali délku jejich existence jakožto odpadu. K jednotlivým informačním tématům chceme s žáky vytvořit také pracovní listy na různých úrovních pro 1. i 2. stupeň, které by mohli učitelé využívat ve svých hodinách.
 • Ovocné keře
  Ovocné keře – školní zahrada nenabízela žákům žádné ovocné keře, o které by se mohli žáci starat či ochutnávat jejich plody jako bonus při pobytu na zahradě v naukových předmětech. Toto jsme změnili a vysadili řadu ovocných keřů známých i méně známých, které jsou nejen chutné, ale taky plné vitamínů a dětem tak přiblíží rozmanitost jim mnohdy neznámých odrůd. Jedná se o borůvky, maliny, rybízy, angrešty, muchovník, aronie.
 • Ovocný sad
  • Výsadba ovocných stromů
   Ovocný sad – i přes rozlehlost a stáří zahrady jsme neměli vysázené žádné ovocné stromy. Situaci jsme změnili a volný travnatý prostor jsme proměnili v sad, do kterého jsme vysázeli vysokokmeny odrůd pocházejících původem z našich zeměpisných šířek. Stromy ponesou časem plody, které chceme využít s žáky jako suroviny do domácích nauk. O stromy také v průběhu roku pečujeme a pravidelně kontrolujeme.
 • Živý plot
  Živý plot – velkou část zahrady lemuje plot, který odděluje pozemek od relativně rušné veřejné komunikace. Jelikož se jedná o klasické pletivo, rozhodli jsme se podél něj vysázet živý plot, který bude přirozenou vizuální bariérou, která vytvoří soukromí pro žáky na zahradě, zároveň jsme volili druhy, které jsou vhodnou potravou pro opylovače v průběhu roku. Živý plot také jako další biomasa zachytí více prachu od hlavní cesty, s kterou zahrada sousedí. Prostor kolem keřů mulčujeme štěpkou, kterou si vytváříme z ořezů větví a stromů při pravidelné údržbě.
 • Skleník
  Skleník – školní zahradě chyběl prostor pro sázení zeleniny. Vzhledem k současné náročnosti plodin na teplo a ochranu jsme zakoupili a instalovali 8 m průchozí skleník, v kterém může najednou pracovat celá skupina žáků pěstitelství čítající cca 12 osob. Skleník prodlužuje možnost práce na školním pozemku, urychluje růst rostlin a žáci tak mohou nejen pěstovat, ale také sklízet a ochutnávat své výpěstky. Zároveň je to učí trpělivosti a odpovědnosti za výsledek své práce.
 • Hmyzí domeček
  Hmyzí domeček – na zahradě jsme měli nedostačující polorozpadlý hmyzí domeček z minulých let. Tento jsme rekonstruovali s pomocí skupin technických činností, doplnili novým materiálem, kde se může hmyz schovat a instalovali na klidné místo zahrady, odkud jej mohou pozorovat všichni žáci a učitelé z tepla prosklené chodby.
 • Ptačí budky
  Ptačí budky – po domluvě s tesařem panem Brzezinou, který nám předpřipravil materiál na ptačí budky a krmítka, jsme opět v technických činnostech tyto složili a smontovali a rozmístili po pozemku zahrady. Pravidelně krmítka kontrolujeme a krmení ptáčkům doplňujeme. Budky jsou zavěšeny na vzrostlých stromech naší zahrady a čekají na své nové obyvatele. Budky i krmítka jsou také pravidelně čištěny a desinfikovány.
 • Dendrofon
  Dendrofon.- dřevěná konstrukce s 8 zavěšenými prořízlými kmeny nás seznamuje s častými druhy dřevin, které se v naší lokalitě vyskytují. Žáci vidí a mohou porovnávat nejen barvu, strukturu, ale také mohou poklepáním paličkou zkoušet jak dřevo zní. Dendrofon jsme s žáky opatřili kartičkami s popisky a obrázky dřevin z kterých pocházejí. Tento prvek je v zahradě zcela nový, navíc v blízkosti hmatového chodníku, vytvořili jsme tak na zahradě relaxační zónu kladoucí důraz na smysly žáků.
 • Tříkomorový kompostér.
  Tříkomorový kompostér – na školní zahradě byly před zahájením tohoto projektu pouze nevzhledná velká kupa listí. Tuto jsme nechali bagrem odstranit, materiál jsme rozhrnuli pod starší stávající keře. Nově jsme nechali vyrobit a instalovat velký tříkomorový kompostér, který využíváme především na tvorbu listovky, ze vzrostlých stromů na naší zahradě, kterých máme opravdu hodně. Listy nejprve shrabeme, pan údržbář je přejede sekačkou, aby jsme proces rozkladu urychlili a poté necháme v kompostéru proměnit na výživný materiál pro další použití v naší zahradě.
 • Hmatový chodník lemovaný motýlími rostlinami.
  Hmatový chodník lemovaný motýlími rostlinami – na travnaté ploše v blízkosti dendrofonu jsme nechali umístit tento nový prvek. Jedná se o osm polí v dřevěném rámu vyplněný různým přírodním materiálem rozdílných velikostí, tvarů a struktury. Zvolili jsme různě velké kameny, které jsme nasbírali a přivezli od blízké řeky, dále polena dřeva, hobliny, písek, korek a kaštany. Na zimu jsme chodník zakryli fólií, na jaře pak chodník opět zkontrolujeme a případně doplníme. Hmatový chodník nám spolu s dendrofonem a lavičkou kolem stromu vytváří relaxační zónu.
 • Dalekohledy
  Dalekohledy – dalekohledy nám mezi pomůckami ve škole chyběli. Nyní je používáme v hodinách přírodopisu, přírodopisných praktik i pěstitelství. Ve skupinách pozorujeme různé druhy ptáků, žáci se učí rozpoznat jednotlivé druhy a mohou také pozorovat jejich chování např. u krmítek.
 • „motýlí“ rostliny
  „motýlí“ rostliny – školní zahrada je již dosti stará s vysokými vzrostlými listnatými a jehličnatými stromy. Co však v zahradě chybělo, jsou kvetoucí keře a byliny. Ve snaze přilákat na pozemek více motýlů i dalších opylovačů a nabídnout jim tak potravu a životní prostor a zárověň jejich blízkostí seznámit žáky s existencí a nároky těchto organismů, jsme vysadili druhy, které lákají motýly.
 • Motýlí domeček
  Motýlí domeček – byl pro mnoho novinkou mezi hmyzími domečky. Ve spolupráci se skupinou technických činností jsme domeček postavili, v hodině výtvarné výchovy pomalovali a poté na zahradu instalovali vchodem na jih a 1,5 m nad zemí. Do domečku dáváme motýlům sladkou vodu či ovoce jako zdroj potravy. Na zimu domeček ukrýváme do sklepa.
 • Lavička kolem vzrostlého stromu.
  Lavička kolem vzrostlého stromu – v nově vytvořené relaxační zóně zahrady v blízkosti dendrofonu a hmatového chodníku jsme nechali udělat dřevěnou lavičku kolem vzrostlého stromu, která se stala pohledným a účelným prvkem v zahradě.
 • Foliovník
  Foliovník – v zahradě jsme nepěstovali zeleninu ani bylinky či koření, protože nároky mnohých rostlin obzvláště v začátku jejich růstu jsou náročné na teplo. Nyní máme mobilní foliovník, který v sezóně použijeme dle potřeby a na zimu si jej uložíme do sklepa, abychom jej chránili před vlivy zimního období.
 • Studna
  Studna – na pozemku byla již řadu let studna, která však nebyla používána, poněvač se považovala za nefunkční, v které chybí voda. Tuto jsme nechali prohlédnout odborníkem, který shledal po opravě studnu funkční s dostatečným množstvím vody pro naše pěstební plány. Muselo se však vyměnit čerpadlo a položit hadici ze studny až k místu, kde budou vyvýšené záhony, skleník a ovocné keře. Jelikož se jednalo o místo vzdálené cca 100 m povolali jsme na pomoc techniku. Samotný vývod, tedy nový kohoutek byl připevněn na stěnu budovy školy. Odtud ještě prostřednictvím zahradní hadice dosáhneme tam, kde potřebujeme zalévat. Studnu jsme poté nechali obléknout do nového kabátu, aby tak lépe zapadala mezi další nové dřevěné prvky v zahradě.
 • Sudy na vodu
  Sudy na vodu – i když má škola systém odvodu dešťové vody ze střech potrubím skrz vnitřní prostory školy, rozhodli jsme se pořídit sudy na dešťovou vodu alespoň k nově postavenému altánu, abychom tak získali zdroj pro zalévání té části zahrady, která je vzdálená od vodního zdroje ze studny. Na zimu nezapomeneme sudy vylít o otočit, aby nám nepopraskaly.
 • Certifikace školní zahrady jako přírodní zahrady.
  Certifikace školní zahrady jako přírodní zahrady – dne 6.10. 2022 k nám do školy přijela paní Křivánková ze brněnské společnosti Lipka.cz, která uděluje zahradám splňujícím dané parametry certifikát přírodní zahrady. Jsme rádi, že jsme dané parametry prakticky skoro ve všech bodech splnili a plaketu certifikátu získali. Nyní se jí již pyšníme připevněnou na budově školy.
 • Pamětní deska
  Pamětní deska – tuto pamětní desku jsme nechali vyrobit dle pokynů SFŽP jako povinnou publicitu k projektu. Je umístěna na budově školy v zahradě, kde kolem chodí veřejnost a má tudíž možnost vidět, díky komu jsme mohli tento záslužný dlouhodobě udržitelný a finančně náročný projekt realizovat. Děkujeme!
 • Trvalky
  Trvalky – v zahradě jsme vysadili řadu trvalek, které nejen že zkrášlují zahradu, ale také svými květy lákají opylovače a nabízejí jim potravu.
 • Údržba zahrady
  Údržba zahrady – realizace tohoto projektu nám dalo moc práce a úsilí, nicméně v zahradě práce s projektem nekončí, ba naopak, musíme dále usilovat o to, aby byla zahrada zdravá, aby vzkvétala a přinášela prostor pro učení, zábavu, relax ale i budování odpovědnosti za její fungování.
 • Další prvky v zahradě
  Další prvky v zahradě – škvorovníky, mrtvé dřevo, venkovní učebna, to jsou příklady dalších prvků v zahradě, kterými rozšiřujeme vybavenost zahrady s ohledem na učení a zachování biologické rovnováhy přírodní cestou.
 • Rozárium
  Rozárium – na prázdném prostoru cca 50 m pod okny školy podél pavilonu, jsme se rozhodli vysadit stále kvetoucí růže Schöne koblenzerin z růžové školky z Fryčovic. Tuto odrůdu jsme zvolili na doporučení pana majitele Petra Filipce a můžeme být nadšeni. Bohatě kvete již od prvního roku, O růže se staráme, na zimu přihrnujeme listovkou, na jaře přidáme rohovinu a ostříháme. Proti mšicím bojujeme přírodními výluhy z přesličky s snahou přilákat škvory zavěšením domečku pro ně, které vyráběly děti v pěstitelství.
 • Vyvýšené záhony
  Vyvýšené záhony – v zahradě nebyly žádné políčka či záhony. Proto jsme se rozhodli založit 4 vyvýšené záhony, které přináší lepší výnos, než běžný záhon. Rostliny mají více světla, jsou chráněny před některými druhy nežádoucích živočichů, protože vyvýšením je pro ně vytvořena bariéra. Při jejich budování jsme se zbavili biologického odpadu, který jsme uložili do spodní části záhonu. Žáci se učí manuální zručnosti při péči o záhon, ale také vzájemné komunikaci, spolupráci i odpovědnosti za odvedenou činnost. Založili jsme záhon koření, čajů, léčivek a jedlých květů.
 • Aktivity na zahradě
  Aktivity na zahradě – zahradu navštěvujeme s žáky v průběhu celého roku i v různých předmětech
 • Projektový den – zahrada
  Projektový den – zahrada – Den země v roce 2022 jsme věnovali tématu zahrada, uspořádali jsme projektový den, kdy žáci ve skupinách napříč ročníky 2. stupně plnili úkoly na zahradě. Užili jsme si sluníčko, zábavu i napětí a snad se i něco nového dozvěděli.

bylinkový záhon
Pokud chceme, aby se zahrada postarala sama o sebe, byla krásná, zdravá a produktivní, je třeba chovat v úctě každého živého tvora, snažit se nastolit tzv. biologickou rovnováhu (půda, mikroorganizmy, rostliny a živočichové jsou ve vzájemně vyváženém poměru). Taková zahrada je pak malým zázrakem.

Naše zahrada, náš svět