Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy

Co dělat před odevzdáním přihlášek

 • Vybrat si z nabídky oborů vzdělání, informovat se o školách, zvážit svoje možnosti
 • Podívat se na dny otevřených dveří vybraných škol
 • Poradit se s výchovnou poradkyní
 • Ověřit si, jaké podmínky škola pro přijetí do vybraného oboru vzdělání vydala –
  • ředitel střední školy je musí zveřejnit a stanovit termíny přijímacích zkoušek do ledna
 • V 1. kole můžete podat 2 přihlášky. Přihlášky vytiskne ZŠ (stačí sdělit výchovné poradkyni názvy středních škol a oborů) a předá žákovi.
 • Zjistit si, zda SŠ vyžaduje lékařskou prohlídku. Jestliže ano, navštívit svého obvodního lékaře a nechat si přihlášku potvrdit.
 • Odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních školdo 1. března
 • Vyzvednout si v základní škole ( u výchovné poradkyně ) zápisový lístekdo 1. března

Co dělat do přijímacího řízení

 1. kolo přijímacího řízení začíná od 22. dubna.

Střední škola pořádá přijímací zkoušky

 • Očekávat pozvání na přijímací zkoušku, má přijít nejpozději 14 dnů před určeným termínem
 • Nemůžete-li se z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, omluvit se nejpozději 3 dny před termínem zkoušky a očekávat sdělení náhradního termínu

Střední škola nepořádá přijímací zkoušky

 • Zjistit, zda jste na zveřejněném seznamu přijatých uchazečů

Co dělat po přijímacích zkouškách – po přijetí/nepřijetí

 • Očekávat rozhodnutí o nepřijetí na střední školu
 • Rozhodnutí o nepřijetí škola,
  • která nevypisuje přijímací zkoušky, může poslat od 22. dubna
  • která vypisuje přijímací zkoušky, zasílá do 3 pracovních dnů po vykonání přijímací zkoušky
 • Vyzvednout rozhodnutí co nejdříve na poště (nebo ve střední škole) – na poště je uschováno jen 5 pracovních dní (nevyzvedne-li se, pak se považuje za doručené)

V případě přijetí

 • do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí doručit řediteli střední školy zápisový lístek

Nebude-li zápisový lístek v této lhůtě škole doručen, je možné místo obsadit jiným uchazečem.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou.

O zpětné vydání zápisového lístku může požádat jen v případě, kdy byl přijat na základě odvolání na jinou školu. Musí písemně požádat ředitele SŠ o jeho zpětné vydání.

V případě nepřijetí

 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti nepřijetí

Vzor odvolacího dopisu je možné si vyzvednout u výchovné poradkyně.

 • zeptat se ředitele SŠ na možnost přijetí na uvolněná místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu ( nedoručili zápisový lístek )
 • podívat se na další možnosti ve 2. kole na www stránkách zvolené školy nebo krajského úřadu Moravskoslezského kraje

www.kraj-moravskoslezsky.cz ( STUDENT – možnosti vzdělávání – přehled volných míst na SŠ )

 • podat přihlášku ředitelům SŠ ve stanovených termínech spolu s požadovanými náležitostmi. Počet přihlášek pro další kola přijímacího řízení není omezen.

Informace k jednotným přijímacím zkouškám ke stažení zde.

Další informace k přijímání na SŠ poskytne výchovná poradkyně Mgr. Drahomíra Sabelová

kontakt:          telefon            558 997 061

e-mail              drahomira.sabelova@zszatopkovych.eu