Přijímací řízení na SŠ

Informace k přijímacímu řízení na střední školy. [Edit: 21. 4. 2021]

Testování k přijímacím zkouškám pro zájemce. Termíny:

  • 27. 4. 2021, Úterý, v 8:00 hod
  • 29. 4. 2021, Čtvrtek, v 8:00 hod

Škola následně vydá žákovi potvrzení o provedení testu. V případě pozitivního testu je třeba aby si žák nechal provést ověřovací testování RT-PCR na odběrném místě.

Přihlášky na střední školy musí být odeslány do 1. března 2021,
u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2020.

Jak budou probíhat přijímací zkoušky:

Užitečné informace k volbě střední školy: