Projekty

Od roku 2010 se naše škola zapojila do mnoha projektů a čerpala dotace z Evropské unie a dalších institucí.
V následujícím přehledu uvádíme nejvýznamnější projekty, které přinesly nemalé finanční prostředky a pomohly škole v modernizaci výuky a budování prestiže a zdravého klimatu školy.

Digitalizujeme školu – Národní plán obnovy

Zábrádlí – projekt Národního plána na podporu žáků

TPA – Inovační centrum pro transformaci vzdělávání

Bezplatné stravování pro žáky v rámci podpory Moravskoslezského kraje a organizaci Women for Women.

SchoolTaktik 3

Rozvoj zájmového vzdělávání – IT

Úprava školní zahrady

Umění a inkluzivní vzdělávání (Erasmus)

Žijeme v digitálním světě (2020)

Růstové skupiny (2021/22)

ScoolTaktiK, 2017

Technologie a jazyky – správný směr (2015)

Různá místa ve společné Evropě / Comenius School Partnrtship 2013 – 2015
Každoroční ozdravné pobyty pro žáky pátých tříd.

Přírodopis živě, hravě, zajímavě
Čtu – rozumím – přemýšlím
Pojď, dokážeme to společně
EU peníze školám (naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč).


Starší projekty:

Prezentace projektu Integrace na druhou.
Comenius – Georg – Hubert Hauptschule z Grafingu

Erasmus+

Modernizace výuky na základních školách v Třinci (2015)
Investice do rozvoje vzdělávní