Přírodopis živě, hravě, zajímavě

16. Září, 2014

Celková dotace na stále probíhající projekt od roku 2012 činí bezmála 1,5 mil. Kč.
Z dotace bylo financováno vybudování zcela nové učebny a pořízení moderních pomůcek, jako jsou digitální mikroskopy, streroskopy, sbírky přírodnin, modely a podobně. Učitele v průběhu realizace projektu vytvářejí vzdělávací materiály, které vyjdou ve formě sborníků na konci projektu. Během dvou let byly uspořádány pravidelné exkurze pro žáky 7. a 9. tříd do Arboreta Nové Dvory a Ostravy-Landeku. Došlo také k úpravám ŠVP, kde jsme zavedli předmět přírodopisná praktika s výukou v menších skupinách žáků.
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.24/01.0037

Další akce pořádané v rámci projektu naleznete na webových stránkáchhttp://projekty.zszatopkovych.eu/

ESF