Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce
Mgr. Veronika Morysová, 558 997 068, morysova.v@zszatopkovych.eu
  • Kariérové poradenství
  • Vzdělávací a výchovné problémy
Školní metodik prevence
Mgr. Eva Gibiecová, 558 997 075, eva.gibiecova@zszatopkovych.eu
Mgr. Veronika Morysová, 558 997 068, veronika.morysova@zszatopkovych.eu
  • Prevence sociálně patologických jevů
Speciální pedagog
Mgr. Eva Gibiecová, 558 997 075, eva.gibiecova@zszatopkovych.eu
  • Žáci se speciálně vzdělávacími problémy
Sociální pedagog
Bc. Jana Svobodová, 558 997 081, jana.svobodova@zszatopkovych.eu
  • Prevence školní neúspěšnosti