Pedagogové

Pedagogičtí pracovníci 2020/21
Vedení školy                
Mgr Ivo Kaleta     ředitel školy          
Ing. Magda Nogová     zástupce statutárního orgánu          
Mgr. Drahomíra Sabelová     zástupce ředitele – 2. stupeň       558997060  
    výchovný poradce       558997061  
Mgr. Eva Gibiecova      zástupce ředitele – 1. stupeň          
     speciální pedagog                558997075  
             
               
UČITELÉ                
1. stupeň                
Mgr. Karina Pilchová     TU 1. A       558997066  
Mgr. Gabriela Koždoňová     TU 1. B       558997066  
Mgr. Lenka Hracká TU 1. C 558997066
Mgr. Markéta Kantorová TU 2. A 558997066
Mgr. Monika Vančurová TU 2. B 558997066
Bc. Lucie Hanáková     TU 3. A       558997066  
Mgr. Lenka Szwarcová     TU 3. B       558997066  
Mgr. Aneta Szturcová TU 4. A 558997066  
Mgr. Zuzana Čmielová TU 4. B 558997079  
Mgr. Kamila Copanidisová TU 4. C 558997065  
Mrg. Nikol Grygová TU 5. A 558997065  
Mgr. Sikorová Markéta TU 5. B 558997072  
Mgr. Martin Vodrada  TU 5. C         558997080  
Mgr. Zuzana Eliášová speciální pedagog          558997067  
Bc. Lucie Štěrbová 2.B 558997066  
2. stupeň
Mgr. David Grochol  TU 6. A 558997065
Mgr. Lenka Skibińská TU 6. B 558997069
Mgr. Olga Petříčková TU 6. C 558997073
Mgr. Veronika Kalužová TU 7. A 558997068
Mgr. Dominik Byrtus TU 7. B 5589970(67/74)
Mgr. Miroslava Kubeczková TU 7. C 558997068
Mgr. Alena Czudková TU 8. A 558997072
Mgr. Taťána Zawadová TU 8. B 558997082
Mgr. Roman Vaněk TU 8. C 558997080
Mgr. Kateřina Šišková TU 9. A 558997076
Mgr. Jarmila Santariusová TU 9. B 558997069
Mgr. Petra Kantorová TU 9. C 558997076
 Ing. Monika Grygová 558997079
 Mgr. Pavel Filipczyk 558997074
Mgr. Andrea Požárová 558997067
Mgr. Iva Mrozková 558997072
Mgr. Jarmila Bruková 558997079
Mgr. Markéta Sikorová 558997072
Mgr. Vladislav Bury 558997074
Mgr. Jiří Heczko 558997077
Mgr. Irena Kalužová 558997076
Mgr. Tomáš Petříček 5589970(73/74)
ASISTENTI
Zdeňka Kotásková 558997066
Lucie Wojnarová Heczková 558997073
Silvia Raszková 558997067
Martina Rovná 558997066
Bc. Lucie Krzyžánková 558997073
Blanka Kotajná 558997066
Jana Klusová 558997067
Dagmar Konečná 558997066
Natálie Szotkowská 558997066
Hana Szkanderová 558997066
Petr Pavlica 558997073
Martin Mertik 558997066
Hojstričová Darina 558997066
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Iva Cekotová vedoucí ŠD 558997071
Irena Pyszková 558997071
Bc. Barbora Walachová 558997071
Blanka Kotajná 558997071
Bc. Lucie Krzyžánková 558997071
SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Bc. Jana Svobodová 558997081
kontakt email: jmeno.prijmeni@zszatopkovych.eu