Pedagogové

Pedagogičtí pracovníci 2021/22
Vedení školy                
Mgr Ivo Kaleta     ředitel školy          
Ing. Magda Nogová     zástupce statutárního orgánu        558997060  
Mgr. Drahomíra Sabelová     zástupce ředitele – 2. stupeň       558997061  
    výchovný poradce        
Mgr. Eva Gibiecova      zástupce ředitele – 1. stupeň        558997075  
     speciální pedagog          
             
               
UČITELÉ                
1. stupeň                
Mgr. Karina Pilchová     TU 1. A       558997066  
Mgr. Monika Vančurová TU 1. B 558997066
Mgr.Iveta Burová TU 1.C 558997066
Mgr. Lenka Hracká TU 2. A 558997066
Mgr. Gabriela Koždoňová     TU 2. B       558997066  
Mgr. Markéta Kantorová TU 3. A 558997066
Bc. Lucie Štěrbová TU 3.B 558997066  
Bc. Lucie Hanáková     TU 3. C       558997066  
Mgr. Ivan Karas TU 4.A 558997065
Mgr. Lenka Szwarcová     TU 4. B       558997065  
Mgr. Sikorová Markéta TU 5. A 558997072  
Mgr. Zuzana Čmielová TU 5. B 558997079  
Mgr. Kamila Copanidisová TU 5. C 558997065  
Mgr. Martin Vodrada         558997080  
Mgr. Zuzana Eliášová speciální pedagog  
2. stupeň
Mgr. Petra Kantorová TU 6. A 558997076
Mgr. Nikol Grygová TU 6.B 558997076
Mgr. Jarmila Santariusová TU 6. C 558997069
Mgr. David Grochol TU 7. A 558997065
Mgr. Lenka Skibińská TU 7. B 558997069
Mgr. Olga Petříčková TU 7. C 558997073
Mgr. Kateřina Šišková TU 8. A 558997076
Mgr. Dominik Byrtus TU 8. B 5589970(67/74)
Mgr. Miroslava Kubeczková TU 8. C 558997068
Mgr. Alena Czudková TU 9. A 558997072
Mgr. Taťána Zawadová TU 9. B 558997082
Mgr. Roman Vaněk TU 9. C 558997080
 Ing. Monika Grygová 558997079
 Mgr. Pavel Filipczyk 558997074
Mgr. Andrea Požárová 558997067
Mgr. Iva Mrozková 558997072
Mgr. Jarmila Bruková 558997079
Mgr. Markéta Sikorová 558997072
Mgr. Vladislav Bury 558997074
Mgr. Jiří Heczko 558997077
Mgr. Tomáš Petříček 5589970(73/74)
Ing. Romana Sikorová 558997067
ASISTENTI
Lucie Wojnarová Heczková 558997073
Silvia Raszková 558997067
Martina Rovná 558997066
Bc. Lucie Krzyžánková 558997073
Blanka Kotajná 558997066
Jana Klusová 558997066
Dagmar Konečná 558997066
Natálie Szotkowská 558997066
Kristýna Arpášová 558997066
Petr Pavlica 558997073
Martin Mertik 558997066
Darina Hojstričová 558997066
Karina Sachová 558997065
Renáta Mendroková Samková 558997066
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Iva Cekotová vedoucí ŠD 558997071
Irena Pyszková 558997071
Bc. Barbora Walachová 558997071
Blanka Kotajná 558997071
Bc. Lucie Krzyžánková 558997071
SOCIÁLNÍ PEDAGOG
Bc. Jana Svobodová 558997081
kontakt email: jmeno.prijmeni@zszatopkovych.eu