Jídelna

Z technických důvodů, budou přeplatky za obědy v březnu, vráceny do konce měsíce března.
Přeplatky za měsíc duben budou vráceny, až budou veškeré platby zkompletovány na účtu stravného.
Poté bude proveden převod na účty stravníků. Za způsobené komplikace se omlouváme.

Jídelníček:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/jidelnicek.php?idzar=19〈=CZ

Volba obědů – přihlášení do systému:

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/?selzar=0015

Manuál – přihlášení uživatele.

Informace pro strávníky (změna, odhlášení obědů, atd.):

https://secure.ulrichsw.cz/estrava/info_print.php?idzar=19〈=CZ

Upozornění: Pro odhlašování obědů nepoužívejte email. Obědy odhlašujte dle informací uvedených na portálu estrava.cz.

Upozorňujeme na účtování doplatků za neodebrané a neodhlášené obědy.

Řád školní jídelny.

Přihláška ke stravování (dokument MS Word ke stažení)

Projekt obědy pro děti:

https://zszatopkovych.eu/projekty/obedyprodeti/