GDPR Informace

Vážení rodiče,

v souvislosti s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vás chceme informovat, jak je s osobními údaji na škole nakládáno.

Škola osobní údaje zpracovává na základě školského zákona a prováděcích předpisů a jiných právních předpisů, jež nepodléhají potřebě získání tzv. informovaného souhlasu s jejich nakládáním a zpracováním.

V ostatních případech bude škola vyžadovat Váš souhlas formou námi připraveného dotazníku, v němž Vám sdělíme,  jaké údaje a za jakým účelem požadujeme a jak je zpracováváme.

Jedná se zejména o služby a činnosti související s běžným provozem školy:
provoz školní jídelny, provoz družiny, pořádání školních exkurzí, sportovních akcí, soutěží,
komunikace se zákonnými zástupci našich žáků v případě nenadálých situací apod.,

Další informace ke stažení zde (dokument, formát PDF).

Podrobné informace k G Suite vzdělávácí edice (odkaz).

Informace k ISIC.