Budoucí prvňáčci

ŠKOLA NANEČISTO

 • 24. 4. 2018 v 15:00 až 15:45
 • 22. 5. 2018 v 15:00 až 15:45

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků:

 • 5. 6. 2018 v 15:30 ve školní jídelně

Zápisy do prvních tříd

pro školní rok 2018/2019 se konají ve dnech:

 • 10. 4. 2018 od 8:00 – 16:00 hod.  – úterý
 • 11. 4. 2018 od 12:00 – 16:00 hod. – středa

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době
od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.).

K zápisu přineste:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Pro urychlení administrativního procesu zápisu budou ve vaší mateřské škole připraveny zápisní lístky. Prosíme o pečlivé vyplnění a odevzdání zpět do MŠ do 3. 4. 2018. Zápisní lístek můžete také donést k zápisu nebo jej přímo u zápisu vyplnit.

Žáci se přijímají do naplnění kapacity třídy.

Zápisní lístek ke stažení ve formátu MS Word.

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • specializované logopedické třídy
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc asistentů potřebným žákům
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 100 počítačů, 6 interaktivních tabulí, vizualizér
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech

Virtuální prohlídka školy.