Budoucí prvňáčci

Zápisy do 1. tříd

pro školní rok 2017/2018 se konají ve dnech:

 • 18. dubna 2017 od 8.00 do 16.00 – úterý
 • 19. dubna 2017 od 12.00 do 16.00 – středa

K zápisu se dostaví zákonný zástupce s dítětem, které je narozené v době od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011 a to i v případě, že bude žádat o odklad školní docházky (v souladu s § 36, odst. 3 a 4 zákona 561/2004 Sb.).

K zápisu přineste:

 • občanský průkaz zákonného zástupce
 • rodný list dítěte

Pro urychlení administrativního procesu zápisu budou ve vaší mateřské škole připraveny zápisní lístky. Prosíme o pečlivé vyplnění a odevzdání zpět do MŠ do 7. 4. 2017. Zápisní lístek můžete také donést k zápisu nebo jej přímo u zápisu vyplnit.

Žáci se přijímají do naplnění kapacity třídy.

Zápisní lístek ke stažení v různých formátech.

 

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • specializované logopedické třídy
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc asistentů potřebným žákům
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 100 počítačů, 6 interaktivních tabulí, vizualizér
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • ve školní jídelně možnost bezlepkového stravování
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech