Budoucí prvňáčci

Škola nanečisto: 25. 4. 2017 a 23. 5. 2017 od 15:00 do 15:45.

Schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků: 13 6. 2017 v 15:30.

Poslední den podání písemné žádosti o případný odklad ěkolní docházky: 30. 4. 2017.

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • specializované logopedické třídy
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc asistentů potřebným žákům
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 100 počítačů, 6 interaktivních tabulí, vizualizér
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • ve školní jídelně možnost bezlepkového stravování
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech