Budoucí prvňáčci

Zápisy do prvních tříd:

 • 6. dubna 2020, 8:00 – 16:00
 • 7. dubna 2020, 12:00 – 16:00

Vyplněním zápisního lístku doma urychlíte zpracování zápisu, ale lze vyplnit až na místě (ve škole).
Doklady potřebné pro zápis: občanský průkaz rodiče a rodný list dítěte.

Zápisní lístek ke stažení ve formátu MS Word.

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc asistentů potřebným žákům
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 120 počítačů pro žáky, interaktivní tabule, vizualizéry
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech

Virtuální prohlídka školy.