Budoucí prvňáčci

Zápisy do prvních tříd:

Výsledky zápisu do ZŠ pro školní rok 2022/2023.

Zájemci mohou ještě absolvovat zápis s dítětem přímo ve škole v termínech:

20. 4. 2022 (středa) od 9.00 do 16.00

21. 4. 2022 (čtvrtek) od 12.00 do 16.00.

Pro upřesnění času zápisu kontaktujte školu na tel. čísle: 558 997 070 – sekretariát.

Škola nanečisto“ pro budoucí prvňáčky se koná 3. 5. 2022 a 17. 5. 2022 od 15:00 do 16:00 hod. Přineste sebou OP a rodný list dítěte.


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY:

 • Elektronický formulář pro zápis dítěte bude zpřístupněn 1.4.2022.
 • Odklad povinné školní docházky.
  • Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit do 30. dubna 2022.
  • K žádosti je nutné doložit:
   • doporučení školního poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna),
   • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Výsledky přijímacího řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku května na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.
 • Kontakt na sekretariát školy:
  • email: sekretariat@zszatopkovych.eu
   telefon: 558997070

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • tři hodiny tělesné výchovy týdně od 1. třídy se zaměřením na sportovní hry
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 120 počítačů pro žáky, interaktivní tabule, vizualizéry
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech