Budoucí prvňáčci

ZMĚNA organizace nařízením MŠMT.

Zápisy do prvních tříd:

proběhnou v období od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 elektronicky.
Bez osobní přítomnosti dítěte i zákonných zástupců.
Dokumenty, tzn. rodný list dítěte a OP budou ověřeny až po nástupu do školy v září.


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY:


 

Škola na základě vámi poskytnutých údajů zpracuje veškeré potřebné dokumenty pro zápis a vyhotoví rozhodnutí o přijetí, které Vám zašle poštou.

Pro přestup z jiné školy platí stejný postup.

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci zápisů.

Zápisní lístek ke stažení ve formátu MS Word.

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • pomoc asistentů potřebným žákům
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 120 počítačů pro žáky, interaktivní tabule, vizualizéry
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech

Virtuální prohlídka školy.