Budoucí prvňáčci

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY:

 • Elektronický formulář pro zápis dítěte bude zpřístupněn 1.4.2024 zde.
 • Zápis prezenční formou pro děti narozené od 1. 9. 2017 do  31. 8. 2018 proběhne:
  • 9.4. od 8:00 – 16:00 hod.
  • 10.4. od 12:00 – 16:00 hod.
  • Požadované doklady: rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce, (případně doklad o svěření dítěte do péče).
 • Odklad povinné školní docházky.
  • Bude-li zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky, musí tak učinit do 30. dubna 2024.
  • K žádosti je nutné doložit:
   • doporučení školského poradenského pracoviště (pedagogicko-psychologická poradna),
   • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.
 • Výsledky přijímacího řízení.
  • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku května na webových stránkách školy pod přiděleným evidenčním číslem.
 • Kontakt na sekretariát školy:
  • email: sekretariat@zszatopkovych.eu
   telefon: 558997070

Přemýšlíte, kde bude vaše dítě plnit školní docházku?

Nabízíme:

 • nízké počty žáků v 1. třídách
 • „Školu nanečisto“ pro budoucí prvňáčky
 • od 1. třídy rozšířenou výuku tělesné výchovy, anglického jazyka
 • V první a druhé třídě místo známek děti dostávají slovní hodnocení v rámci podpory tvůrčího klimatu ve třídě.
 • Hejného metodu výuky matematiky
 • sportovní třídy na 2. stupni (atletika, fotbal)
 • tři hodiny tělesné výchovy týdně od 1. třídy se zaměřením na sportovní hry
 • moderně vybavené učebny počítačů, cizích jazyků, přírodopisu, výtvarné výchovy, nová tělocvična
 • 120 počítačů pro žáky, interaktivní tabule, vizualizéry, 3D tiskárny, Arduina
 • práci s digitálními mikroskopy
 • relaxační koutky pro žáky
 • zájmové kroužky
 • svačinky připravované ve školní jídelně a vlastní bufet
 • provoz školní družiny o prázdninách a vyhlášených volných dnech