Kroužky pro žáky 2023/2024

V rámci školní družiny od Října

Pondělí Dovedné ruce (Cekotová Iva)
Sborový zpěv (Vančurová Monika)
2. až 5. třídy
1. st.
Úterý Sportovní hry (Pyszková Irena)
Šachy (400,- Kč/ pololetí, lektor šachové školy)
1. a 2. třídy
1. st.
Středa Keramika (Kotajná Blanka) 1. ročník
Čtvrtek Sportovní hry (Pyszková Irena)

Stolní tenis (Walachová Barbora)

Basketbal (basketbalová škola)

Dramatický (Szwarcová Lenka, Kantorová Markéta)

3. až 5. třídy

3. až 5. třídy

1. st.

1. st.

Pátek Náboženství – evangelické (Maroszová) 1. stupeň

Nábor si organizují vedoucí kroužků.

Další:

Pondělí Sportovní (Byrtus Dominik) 2. stupeň
Úterý
Středa Robotika (Vodrada Martin, Grochol David) 1. stupeň
Pátek  IT, programování (Heczko Jiří) 2. stupeň