Projekt ZáBRadLí

Projekt ZáBRadLí (Zátopek_Bezpečí_Rady_Lídři) z projektu Národního plánu obnovy získala škola dotaci 5 mil. 564 tisíc Kč na zkvalitnění vzdělávání ve školních letech 2023/20234 a 2024/2025. Mezi hlavní aktivity projektu patří personální podpora 2 pozic asistentů pedagoga, speciálního pedagoga, kariérového poradce a koordinátora mentorského výcviku pro žáky.
Díky projektu se ve škole daří rozjíždět tandemovou výuku a realizovat kroužky doučování. Významná část prostředků bude směřovat k podpoře pravidelných růstových skupin a jejich výjezdovým aktivitám. Projekt také nezapomíná na podporu potřebných žákům k financování aktivit, školy, kterých by se žáci nemohli zúčastnit.

Evidenční číslo projektu: 0017/PODSKOL/2023.

Tandemová výuka – informatika (Březen 2024).


Zábradlí