Růstové skupiny

Projekt podpořený krajským úřadem Moravskoslezského kraje.

Jedná se o pravidelná setkávání vybraných žáků, jejichž cílem je nabídnout pro dané žáky prostor pro sdílení a příležitost pro sounáležitost se skupinou. Způsob, kterým je prostor nabízen je především formou her, aktivit, skupinových činností a společným povídáním. Na konci roku se uskuteční třídenní výjezdy do hor, kde bude veškeré úsilí a práce skupin zůročeno společným pobytem.

Fotogalerie z akcí.

 

MSK

 

 

 

Setkávání 1 x týdně

Pedagog: Jana Svobodová