Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách: termín třídních schůzek 18. září 2018 od 15:45 hod
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 23. 10. do 27. 11. 2018
  • 3. čtvrtletí: od 19. 3. do 23. 4. 2019