Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách: termín třídních schůzek do 30. 9. 2021
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 19. 10. do 23. 11. 2021
  • 3. čtvrtletí: od 15. 3. do 26. 4. 2022