Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách: termín třídních schůzek do 30. 9. 2022
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 1. 11. do 29. 11. 2022
  • 3. čtvrtletí: od 4. 4. do 2. 5. 2023