Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách: termín třídních schůzek 19. září 2017 od 15:30 hod
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 24. října do 28. listopadu 2017
  • 3. čtvrtletí: od 20. března do 24. dubna 2018