Konzultační hodiny

 

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 25. října do 29. listopadu 2016
  • 3. čtvrtletí: od 21. března do 25. dubna 2017