Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách: termín třídních schůzek do 15. 9. 2020
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 20. 10. do 24. 11. 2020
  • 3. čtvrtletí: od 16. 3. do 27. 4. 2021