Konzultační hodiny

Konzultační den – každé ÚTERÝ do 16.00 v dohodnutém čase.

Informace o prospěchu a chování
– na třídních schůzkách
– na individuálních konzultacích ve čtvrtletích v předem dohodnutém termínu:

  • 1. čtvrtletí: od 24. 10. do 28. 11. 2023
  • 3. čtvrtletí: od 26. 3. do 7. 5. 2024