Bezplatné stravování

Nabídka bezplatného stravování.

1. Škola je zapojena do Programu bezplatného stravování v rámci finanční pomoci Moravskoslezského kraje ve školách pro školní rok 2023/2024.

Na druhé pololetí budeme přijímat žádosti rodičů o zapojení do programu do 31.10.2023. Žádost rodičů musí být doložena čestným prohlášením o nároku na příspěvek na živobytí. Po zařazení do projektu jsou rodiče povinni doložit potvrzení ÚP o pobírání dávek v hmotné nouzi.

2. Škola je rovněž zapojena do podpory stravování dětí díky organizaci Women for Women. Podpora je poskytována na návrh školy po podrobném zdůvodnění složité situace v rodině dítěte.

Bližší informace i zástupkyně ředitele Ing. Magdy Nogové, tel 558997060 nebo u vedoucí školní jídelny paní Pavlíny Machalové, tel 558997063.