MAP III v ORP Třinec

Název projektu: Místní akční plán III v ORP Třinec, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0021138

Období realizace: 1.2.2022 – 30.1.2023

Nositel: město Třinec

Operační program: OP VVV

Dne 1. února 2022 byla zahájena realizace projektu Místní akční plán III v ORP Třinec. Nositelem je město Třinec. Projekt MAP III navazuje na dosažené cíle v již ukončeném projektu. Posuneme se ke konkrétním krokům, které pomohou našim školám rozvíjet jejich vnitřní potenciál a spolupráci. Současně podpoříme konkrétní opatření vedoucí ke zvýšení kvality vzdělávání v území naplánovaná v MAP II, a to prostřednictvím realizace neinvestičních aktivit, které jsou komplementární s aktivitami škol hrazených z výzev na zjednodušené projekty. Do projektu se zapojily takřka všechny školy v Třinci i v obcích správního obvodu ORP Třinec se souhlasem svých zřizovatelů.

Odkaz na webové stránky projektu: http://map.trinecko.cz/

MAP Třinec