Ozdravný pobyt Jeseníky

6. Říjen, 2021

Jeseníky 11. – 22. 10. 2021 Ozdravný pobyt – sraz: 11.10.2021 v 7:30 hod. na parkovišti u veteriny, zde počkají rodiče, kteří vám pohlídají zavazadla, odtud se společně odejdete otestovat na Covid se svými třídními učiteli do školy – všichni i ti očkování – odjezd: v 8:00 hod. – u

Výročí školy – almanach.

22. Březen, 2021

Naše škola letos slaví 60. výročí svého založení. Bohužel z důvodu protiepidemických opatření nemůžeme tyto kulatiny nijak důstojně oslavit s žáky a veřejností, ale chystáme vydání almanachu školy s historií nejenom za posledních deset let. Almanachy budou k dispozici v květnu za výrobní cenu (cca 130 Kč). Zájemci o almanach

Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis z vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021. Žáci třetích až devátých tříd obdrží výpis z vysvědčení neprodleně po návratu do školy. Na vysvědčení hodnotíme známkou, v ojedinělých případech známkou i slovně. Při hodnocení zohledňujeme vysoký podíl distanční výuky, která není srovnatelná s

Provoz školy od 30. 11. 2020

25. Listopad, 2020

Nástup tříd do školy od 30. 11. 2020 Podle opatření MŠMT nastoupí 30. 11. do školy žáci: 1. stupeň: 1. – 5. třídy 2. stupeň: 9. třídy Ostatní žáci 2. stupně se budou střídat po týdnech (jeden týden prezenční výuka ve škole – další týden distanční výuka doma). V týdnu

Nařízením MŠMT nastoupí žáci prvních a druhých třídy do školy. Datum nástupu: 18. 11. 2020, výuka od: 7:55 do 11:35 hod. (4 vyučovací hodiny) Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky. Vybavte děti minimálně 2 ks roušek. Doporučujeme větší počet roušek, zvláště v případě docházky do

Konzultace

16. Říjen, 2020

Žákům i rodičům nabízíme: Skupinové/individuální konzultace  sociálního pedagoga podpora v současných životních situacích v konfliktech osobních, partnerských, rodinných zvládací strategie – stres, strach Konzultace pro rodiče  domluvená telefonicky na čísle 736 627 933 nebo mailem: jana.svobodova@zszatopkovych.eu (možnost v dopoledních i odpoledních hodinách) Konzultace, podpora pro žáky domluvená telefonicky na čísle

Hygienická opatření

13. Říjen, 2020

Hygienická opatření platná od 14. 10. 2020. 1. až 9. třídy 14. až 23.10 – distanční výuka Obědy budou automaticky odhlášeny všem žákům. JÍDELNA OTEVŘENA. Žáci, kteří chtějí docházet na obědy do školní jídleny během uzavření školy, kontaktujte vedoucí jídelny:  telefon: 558997063, mail: jidelna@zszatopkovych.eu. Obědy budete mít od následujícího dne. Ti

Uzavření školy

12. Červen, 2020

Další informace pro rodiče budeme průběžně zveřejňovat na těchto stránkách. NOVINKA: Vysvědčení Vysvědčení se bude vydávat po skupinách od středy 24. 6. 2020. O termínu a čase budou žáci informováni svými třídními učiteli do 19. 6. 2020. NOVINKA: Informační schůzka pro rodiče budoucích 1.tříd pondělí 22.6.2020 ,v 15.30 ve školní jídelně (boční

Žáci, kteří měli zaplacené předplatné BIJÁSKA , dostanou vráceno 80 korun . Dne 23.6. od 14,00 do 14,30 si mohou rodiče peníze vyzvednout u paní Cekotové u hlavního vstupu do školy. Pokud si peníze v tuto dobu nevyzvednou, budou v září předány žákům, nebo budou jako záloha na příští předplatné.

Základní informace o organizaci vzdělávacích aktivit od 25. 5. 2020 pro žáky 1. – 5. ročníku (změny v tomto materiálu nejsou vyloučeny) Pokud posíláte své dítě do školy od 25. 5. 2020 a chcete, aby chodilo na obědy, musíte zaplatit předem hotově ve dnech 21. a 22.5.2020 v kanceláři vedoucí jídelny