Projektový den

17. Květen, 2024

V pátek 17.5.2024 proběhl na naší škole již třetí „Výukový projektový den“ pro žáky 2.stupně. Žáci měli možnost si ve dvou časových výukových blocích ( 8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30 ) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nurčité nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny sice

Jedním z oblíbených témat dějepisu 7. třídy je Jan Hus, Jan Žižka, husitská revoluce.Na závěr tohoto učiva žáci zhotovili husitské zbraně a popsali, jak by je v boji použili. Proslulý husitský vojevůdce Jan Žižka by měl jistě radost. Zdroj: Mgr. Santariusová Jarmila

Čtení v mateřské školce

7. Květen, 2024

Žáci 8.C pravidelně čtou v Mateřské škole Janáčkova dětem před spaním. Jak malým, tak velkým dětem se tato akce moc líbila, o čemž svědčí některé postřehy osmáků: “Práce s dětmi mne už baví několik let. Vracím se do dětství. Když vidím, jak děti usínají s plyšáky, jeden vedle druhého, mě

Velikonoční snídaně

2. Duben, 2024

Spokojené úsměvy a labužnické výrazy se zrcadlily ve tvářích třeťáků a druháků díky velikonoční snídani. Během společného jídla si děti připomněly, proč se slaví Velikonoce, jaké zvyky a tradice se s těmito svátky pojí. Žáci pletli věnce z proutí, zdobili vajíčka a tvořili zápichy, které barvili bahnem. Díky těmto zážitkům

Noc s Andersenem

2. Duben, 2024

V pátek 22. března se naše škola opět připojila k celostátnímu projektu Noc s Andersenem. Přesně v pět hodin odpoledne se dveře školy otevřely pro nadšené žáky, kteří se rozhodli strávit svůj čas plněním zajímavých úkolů a pátráním po pokladech. Žáci 6. A, 6. B, 8. C a 9. B

Výukový projektový den

6. Únor, 2024

Další „Projektový den“ pro žáky 2. stupně se uskutečnil ve čtvrtek 1. února 2024. Děti měly možnost si ve dvou časových výukových blocích (8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny byly vedené

Sportovní den

6. Únor, 2024

V úterý 30. ledna se na naší škole konal „Sportovní den“ pro děti 2. stupně. Žáci si volili z disciplín, při kterých mohli nejen fyzicky namáhat své tělo, ale vyzkoušeli si také hry a soutěže, v nichž zatěžovali svou hlavu. Mezi fyzicky náročnější stanoviště patřil např. turnaj ve florbalu v mladších ( 6. –

OLYMPIÁDA v ČESKÉM JAZYCE !

27. Prosinec, 2023

Letos se do soutěže zapojilo 24 žáků z 8. a 9. tříd. Soutěžící mohli získat celkem 50 bodů – 30b v části mluvnické a 20b v části slohové. Po sečtení všech výsledků došla porota k závěru, že si nejlépe vedl a na 1. místě se umístil žák 8.C Vítek Skibiński

Zážitkové odpoledne

25. Listopad, 2023

Růstová skupina si připravila pro děti z družiny zážitkové odpoledne. Aktivity byly zábavné a zároveň si děti mohly vyzkoušet a prověřit svou psychomotoriku, zručnost, odhad, a schopnost spolupráce. Spokojenost byla na obou stranách. Děti z “růstovky” byly spokojené z dobře odvedené práce a děti z družiny si to prostě užily.