Projektový den

17. Květen, 2024

V pátek 17.5.2024 proběhl na naší škole již třetí „Výukový projektový den“ pro žáky 2.stupně. Žáci měli možnost si ve dvou časových výukových blocích ( 8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30 ) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nurčité nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny sice byly vedeny jinými, zábavnějšími metodami, než je běžné v klasické výuce, nicméně stále se vzdělávacím podtextem. Učitelé si pro žáky připravili v obou blocích dílny, jenž byly zaměřené na cizí jazyky ( AJ, NJ ), češtinu, matematiku, chemii, přírodopis, zeměpis či dějepis. Žáci se  mohli vyžít ve sportovních hrách, které byly zaměřeny na netradiční sportovní hry a pestrou škálu her míčových. V neposlední řadě si děti mohly vybrat i dílny zaměřené z dílen IT (programování, QGIS) , mediální gramotnosti, dílen na pečení či dílen na zručnost v dílnách technických, kde vytvářeli krásné výrobky. Zdroj: Mgr. Petr Hrazdílek.

Fotky.

Projektový den