Různá místa ve společné Evropě – Comenius

16. Září, 2014

Od roku 2007 se jedná již třetí dvouletý projekt zahraniční spolupráce se školami. První probíhal v letech 2007-2009 s Bulharskou školou ve Slivenu a v letech 2010-2012 jsme spolupracovali se školou v Grafingu z Německa. Oba projekty byly sportovně-jazykově laděné.
V současné době od roku 2013 probíhá multilaterální projekt deseti zemi, zaměřený na výchovu k občanství a dorozumívání mezi národy. Cílem projektu je poznat život deseti evropských škol, realizovat vzájemné návštěvy učitelů a vytvářet a společně sdílet spoustu materiálu v posloupnosti MOJE ŠKOLA – MOLE MĚSTO- MOJE ZEMĚ – NAŠE EVROPA.
Celková dotace na projekt činí 20tisíc Eur.
Registrační číslo projektu COM – MP – 2013-223.
Stránky projektu: http://comenius.zszatopkovych.eu/
ESF