Škola pro život

16. Září, 2014

Realizace rozsáhlého projektu v rámci tzv. EU peníze školám, kde naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2010-2013 jsme z dotace vybavili zcela novou počítačovou učebnu pro 30 žáků, dále jsme nakoupili další pomůcky a přístroje pro výuku jako například notebooky, dataprojektory, tiskárny, kopírky vizualizér. Významná část prostředků také směřovala do prevence sociálně patologických jevů, kde jsme po dobu dvou let realizovali třídnické besedy pro zlepšení vztahů mezi žáky. V besedách pro jejich přínos pokračujeme dodnes. Dalším přínosem projektu byly dvouroční jazykové kurzy angličtiny pro 23 pedagogů školy. V průběhu projektu pedagogičtí pracovníci vytvořili 840 vzdělávacích materiálů nejčastěji pro výuku českého jazyka, matematiky, angličtiny a přírodopisu.
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.1196ESF