Technologie a jazyky – správný směr

CZ.1.07/1.1.00/57.0560

Celkem dotace: 501 310 Kč

Klíčová aktivita 1:

Vytváření žákovských výrobků pro minimálně 15 žáků 2. stupně ZŠ podporovaných učitelem. Žáky vede kvalifikovaný učitel, který vyučuje některý z tematických okruhů vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Pro práci budou žákům poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. Z postupu práce na výrobku bude průběžně pořizován fotografický záznam. Z průběhu realizace zpracuje každý žák žákovské portfolio, které bude obsahovat sebehodnocení žáka a formativní hodnocení ze strany učitele. Pro realizaci aktivity bude sloužit potřebné vybavení školní dílny nářadím pro žáky a ve výši až 200 000 Kč.  CNC Frézovací Stroj.

Klíčová aktivita 2:

Vzdělávání učitelů ZŠ v práci s technickými materiály, zaměřené na rozvoj technických dovedností žáků ZŠ v polytechnické výchově.

Klíčová aktivita 3:

Vzdělávání 20 učitelů formou kombinovaného interaktivního výukového systému zaměřeného na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností. Kombinovaná forma výuky je podpořena pravidelnými  konzultacemi s lektorem, které podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

Obsahem aktivity je využití blended learningového výukového systému pro učení se učitele  v rozsahu minimálně 20 vyučovacích hodin.

Klíčová aktivita 4:

Zavedení do běžné výuky digitálních kombinovaných interaktivních výukových systémů zaměřených na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.

Obsahem aktivity je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností pro 70 žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu. Kombinovaná forma výuky je začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.