Technické vzdělávání – CNC

Technické vzdělávání tvoří nedílnou součást výuky na naší škole. Škola se této oblasti věnuje dlouhodobě v rámci výuky informatiky, programování a dalších specializovaných předmětů nebo workshopů. Žáci druhého stupně se postupně seznamují s užíváním běžných IT programů, cloudovými službami, programovacími jazyky, mikrokontroléry, robotikou, tvorbou 3D modelů v programech SketchUp a Cinema 4D, arichitekturou, průmyslovým návrhem, 3D tiskem, atd.

Od letošního školního roku, škola zařadila do výuky možnost práce s CNC frézovacím strojem MC 30 FT, pořízené z dotačního projektu EU. Vybraní žáci již měli možnost se s přístrojem seznámit v rámci hodin informatiky a programování. Žáci si mohli odzkoušet frézování s dřevěným materiálem. Fotogalerie.