Naše zahrada, náš svět

30. Květen, 2022

DEN ZEMĚ
V rámci realizace předělávky školní zahrady na certifikovanou přírodní zahradu s dotací SFŽP, jsme podpořili vztah dětí k půdě, rostlinám, živočichům i práci na pozemku a zorganizavali jsme letošní Den Země s tématem ZAHRADA.
Žáci 2. stupně spolupracovali ve skupinách tvořených napříč 6. až 9. ročníkem. Plnili na 20 úkolů na stanovištích spojených s dovednostmi, znalostmi i zábavou se zaměřením na pěstitelství a chovatelství.
Projektový den se vydařil, počasí nám přálo, děti se bavily a učitelé si pochvalovali jejich úsilí.

Fotogalerie.

Naše zahrada náš svět