Stáž Finsko – Salo

20. Prosinec, 2015

Ve dnech 19.10. – 23.10. 2015 jsme měly možnost prostřednictvím pracovní stáže blíže poznat fungování školství ve Finsku, konkrétně na 1. stupni základní školy poblíž Sala, což je menší město vzdálené asi 50 km od Helsinek. Jednalo se o malou vesnickou školu, kterou navštěvovalo přibližně 150 žáků ve věku 6 – 12 let, vyučovalo v ní 6 učitelů, včetně paní ředitelky a pomáhaly 4 asistentky pedagoga. Velmi se nám líbila přátelská atmosféra ve škole, malý počet žáků ve třídách, rozvíjení manuální zručnosti žáků v nadstandartně vybavených dílnách a trávení času o přestávkách. Žáci chodili bez ohledu na počasí každou přestávku ven, popřípadě měli možnost si kdekoliv na chodbě sednout na podložky a číst knihy z přístupné knihovny. Stáž byla zaměřena především na přírodní vědy, v nemalé míře však také přispěla k ověření našich komunikačních dovedností. Ubytování u paní učitelky Sari z finské školy nám umožnilo alespoň částečně nahlédnout do fungování tradiční finské rodiny v odlehlém místě, kde lidé žijí více spjati s přírodou. Celou stáž hodnotíme jako velmi zajímavou a přínosnou především pro naše sebevzdělávání s následným přenosem zážitků a získaných postřehů do vlastní pedagogické praxe.

Fotogalerie.

Petra Kantorová a Kateřina Šišková