Škola pro život

16. Září, 2014

Realizace rozsáhlého projektu v rámci tzv. EU peníze školám, kde naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2010-2013 jsme z dotace vybavili zcela novou počítačovou učebnu pro 30 žáků, dále jsme nakoupili další pomůcky a přístroje pro výuku jako například notebooky, dataprojektory, tiskárny, kopírky

Ekologicko-ozdravný pobyt pro 50 žáků z pátých ročníků byl realizován díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. Hlavní koordinátorkou projektu byla Mgr. Kateřina Šišková, účastníkům 11 denní akce bylo hrazeno ubytování v lázeňském domě v Lipové Lázni, celodenní strava a mnoho exkurzí. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a rozšiřovali své

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius. Celý projekt se odehrává ve sportovním duchu a spočívá ve spolupráci dvou základních škol ze dvou států. Zatímco my jsme prožili deset příjemných a zajímavých dní v Německu již minulý rok, zástupci naší partnerské školy Georg – Hubert Hauptschule z