Celková dotace na stále probíhající projekt od roku 2012 činí bezmála 1,5 mil. Kč. Z dotace bylo financováno vybudování zcela nové učebny a pořízení moderních pomůcek, jako jsou digitální mikroskopy, streroskopy, sbírky přírodnin, modely a podobně. Učitele v průběhu realizace projektu vytvářejí vzdělávací materiály, které vyjdou ve formě sborníků na

Projekt v hodnotě téměř 0,5 mil. Kč probíhal v průběhu roku 2012. Hlavním cílem projektu bylo vybudování “záchytné sítě” pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání – pravidelné doučování, domácí příprava s dopomocí školy – podpůrné kurzy pro zájemce z řad neúspěšných, potřebných a ohrožených žáků. Projektem byla realizována

Škola pro život

16. Září, 2014

Realizace rozsáhlého projektu v rámci tzv. EU peníze školám, kde naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2010-2013 jsme z dotace vybavili zcela novou počítačovou učebnu pro 30 žáků, dále jsme nakoupili další pomůcky a přístroje pro výuku jako například notebooky, dataprojektory, tiskárny, kopírky

Integrace na druhou

8. Červenec, 2014

Od srpna 2009 se zapojuje naše organizace do realizace individuálního projektu Zkvalitnění systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v Moravskoslezském kraji (zkrácený název projektu: Integrace na druhou), který je hrazen ze zdrojů ESF (OP VK – oblast podpory 1.2) a je zaměřen na zkvalitnění systému podpory individuálně integrovaných

Ekologicko-ozdravný pobyt pro 50 žáků z pátých ročníků byl realizován díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. Hlavní koordinátorkou projektu byla Mgr. Kateřina Šišková, účastníkům 11 denní akce bylo hrazeno ubytování v lázeňském domě v Lipové Lázni, celodenní strava a mnoho exkurzí. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a rozšiřovali své

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius. Celý projekt se odehrává ve sportovním duchu a spočívá ve spolupráci dvou základních škol ze dvou států. Zatímco my jsme prožili deset příjemných a zajímavých dní v Německu již minulý rok, zástupci naší partnerské školy Georg – Hubert Hauptschule z

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „Moderní ředitelka“ nebo „Budoucnost“ v rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“, reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.