Výukový projektový den

6. Únor, 2024

Další „Projektový den“ pro žáky 2. stupně se uskutečnil ve čtvrtek 1. února 2024. Děti měly možnost si ve dvou časových výukových blocích (8:00 – 9:30 a 10:00 – 11:30) vybrat z pracovních dílen ty, které je zaujaly či v nich mají nedostatky, na nichž chtějí zapracovat. Hodiny byly vedené jinými, zábavnějšími metodami, než je běžné v klasické výuce. Kolektiv učitelů připravil pro žáky v obou blocích dílny se zaměřením na cizí jazyky, češtinu, matematiku, chemii, dějepis, zeměpis, přírodopis. Mezi netradiční možnosti dále patřily způsoby programování v informatice, dílna pečení či mediální gramotnosti. A jelikož jsme škola sportovně zaměřená, nemohly chybět pohybové hry, gymnastika a volejbal.

Zdroj: Mgr. Hrazdílek Petr

Projektovy Den