Ozdravný pobyt Jeseníky

24. Září, 2014

Na výzvu Ministerstva Životního Prostředí jsme reagovali vytvořením projektu: „Příroda kolem nás“. Náš projekt byl úspěšný a my tak získali dotaci na konání 12-ti denního ekologicko-ozdravného pobytu v Jeseníkách. Pro konání ozdravného ekologického pobytu jsme zvolili Jeseníky, pro své unikátní klima, které má léčivé účinky a řadí se k nejlepším

Ozdravné pobyty

16. Září, 2014

Naše škola pravidelně reaguje na výzvy Fondu životního prostředí týkajících se ozdravných pobytů pro děti z míst se zhoršenou kvalitou ovzduší. Na každý pobyt pro žáky 5. tří jsme získali částku bezmála čtvrt milionu. Další částku kolem 80 tisíc na rok získala škola od Města Třinec. Žáci tak mohou strávit

Od roku 2007 se jedná již třetí dvouletý projekt zahraniční spolupráce se školami. První probíhal v letech 2007-2009 s Bulharskou školou ve Slivenu a v letech 2010-2012 jsme spolupracovali se školou v Grafingu z Německa. Oba projekty byly sportovně-jazykově laděné. V současné době od roku 2013 probíhá multilaterální projekt deseti

Celková dotace na stále probíhající projekt od roku 2012 činí bezmála 1,5 mil. Kč. Z dotace bylo financováno vybudování zcela nové učebny a pořízení moderních pomůcek, jako jsou digitální mikroskopy, streroskopy, sbírky přírodnin, modely a podobně. Učitele v průběhu realizace projektu vytvářejí vzdělávací materiály, které vyjdou ve formě sborníků na

Škola pro život

16. Září, 2014

Realizace rozsáhlého projektu v rámci tzv. EU peníze školám, kde naše škola získala dotaci v rozsahu téměř 2,5 milionu Kč. V průběhu let 2010-2013 jsme z dotace vybavili zcela novou počítačovou učebnu pro 30 žáků, dále jsme nakoupili další pomůcky a přístroje pro výuku jako například notebooky, dataprojektory, tiskárny, kopírky

Ekologicko-ozdravný pobyt pro 50 žáků z pátých ročníků byl realizován díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí České republiky. Hlavní koordinátorkou projektu byla Mgr. Kateřina Šišková, účastníkům 11 denní akce bylo hrazeno ubytování v lázeňském domě v Lipové Lázni, celodenní strava a mnoho exkurzí. Navštívili jsme spoustu zajímavých míst a rozšiřovali své

Naše škola je již druhým rokem zapojena do projektu Comenius. Celý projekt se odehrává ve sportovním duchu a spočívá ve spolupráci dvou základních škol ze dvou států. Zatímco my jsme prožili deset příjemných a zajímavých dní v Německu již minulý rok, zástupci naší partnerské školy Georg – Hubert Hauptschule z