Dotazník NKU 4. a 8. třídy

27. Květen, 2022

Dotazník je určen rodičům žáků 4. a 8. tříd ZŠ a vyplnění je zcela dobrovolné.

Dotazování Nejvyššího kontrolního úřadu
Moravskoslezský kraj
Vážení rodiče a zákonní zástupci žáků 4. a 8. tříd,

dovoluji si Vás jménem Nejvyššího kontrolního úřadu požádat o spolupráci při dotazníkovém šetření v souvislosti s kontrolní akcí NKÚ č. 22/02. Jeho smyslem je podat informace o podpoře digitálního vzdělávání ze strany MŠMT.

Odpovědi na položené dotazy budou zpracovány souhrnně v anonymizované podobě. Se získanými odpověďmi budou dále pracovat pouze vybraní zaměstnanci NKÚ a odpovědi nebudou spojovány s konkrétní školou nebo respondentem. Vyplnění tohoto dotazníku zabere přibližně 5 minut.

Dovolte mi Vám poděkovat za čas strávený jeho vyplněním.

S přátelským pozdravem

Ing. Adolf Beznoska
člen Nejvyššího kontrolního úřadu.