Zdravý životní styl

Zdravá strava

 • Ve školní jídelně je možnost bezlepkového stravování.
 • Naše kuchařky připravují pro žáky dopolední svačinky.
 • Ve škole máme školní bufet.
 • Jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola.
 • Více informací: www.skutecnezdravaskola.cz
 • V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol žáci dostávají 2× měsíčně porci ovoce nebo nápoj.
 • Více informací: www.ovocedoskol.szif.cz

Zdravé tělo

 • Podporujeme tělesné aktivity žáků.
 • Více informací: v sekci – rozšířená výuka tělesné výchovy
 • Pro žáky 4. – 5. tříd organizujeme ekologicko-ozdravné pobyty v Jeseníkách.

Zdravé klima

 • Ve škole pracuje poradenský tým – výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog.
 • Každoročně vytváříme Minimální preventivní program pro prevenci sociálně patologických jevů. Úzce spolupracujeme s Občanským sdružením AVE a dalšími organizacemi.
 • Pro 6. třídy organizujeme adaptační pobyty.
 • Dlouhodobě pracujeme na budování dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči např. pořádáním akcí, projektových dnů, besed, zážitkových programů, dotazníkovým šetřením apod.
 • Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.
 • Více informaci: www.rodicevitani.cz
 • Ve škole již řadu let pracuje Školní parlament.