Zdravý životní styl

Zdravá strava

 • Naše kuchařky připravují pro žáky dopolední svačinky.
 • Ve škole máme školní bufet.
 • V rámci projektu Ovoce a zelenina do škol žáci dostávají 1× týdně porci ovoce nebo nápoj.
 • Více informací: http://www.ovocentrum.cz/

Zdravé tělo

 • Podporujeme tělesné aktivity žáků.
 • Více informací: v sekci – rozšířená výuka tělesné výchovy
 • Pro žáky organizujeme ekologicko-ozdravné pobyty v Jeseníkách.

Zdravé klima

 • Ve škole pracuje poradenský tým – výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, sociální pedagog.
 • Každoročně vytváříme Minimální preventivní program pro prevenci sociálně patologických jevů.
 • Pro 6. třídy organizujeme adaptační pobyty.
 • Dlouhodobě pracujeme na budování dobrých vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli a mezi školou a rodiči např. pořádáním akcí, projektových dnů, besed, zážitkových programů, dotazníkovým šetřením apod.
 • Jsme držiteli certifikátu Rodiče vítáni.
 • Více informaci: www.rodicevitani.cz
 • Ve škole již řadu let pracuje Školní parlament.