Zahradní slavnost

26. Červen, 2023

Vážení rodiče,
po čtyřech letech jsme znovu navázali na tradici setkání rodičů, žáků a zaměstnanců školy.
Děkujeme Vám za podporu, pomoc a hlavně Vaši účast na naší školní zahradní slavnosti – radovánkách.
Zvlášť děkujeme rodičům za finanční sponzorské dary a za napečené dobroty.
Na akci nám přispěla fa. Sting bezplatným zapůjčením skákacího hradu, stánky nám zapůjčila fa. Turpil a Těšínská jatka nám dodala chutné masné výrobky.
Děti si užily různé atrakce: poníky, skákací hrad, malování na obličej, soutěže, kolo štěstí, focení.
Návštěvníci shlédli nacvičená vystoupení žáků, která byla zakončena exhibičním fotbalovým utkáním mezi žáky a rodiči.
Věříme že se Vám náš program líbil. Výtěžek bude použit na podporu akcí pro děti.
Těšíme se zase za rok.

Fotky z radovánek mohou žáci i rodiče shlédnout na školním disku a fotogalerii.

Radovanky 2023