Výuka informatiky s použitím robotů

26. Květen, 2023

Od školního roku 2022/2023 používáme ve výuce informatiky také roboty. Již od druhé třídy se děti učí pracovat s roboty Vex123, které lze programovat více způsoby, od nejjednodušího pomocí tlačítek až po využití prostředí Scratch, ve kterém pracují čtvrťáci a páťáci.
Ve druhém pololetí jsme otevřeli kroužek robotiky. Zde již děti rozvíjejí základní dovednosti a pracují s robotickou stavebnicí Vex GO. U vlastnoručně sestavených hraček pak zkoumají různé možnosti ovládání a programování, včetně vkládání podmínek. Zde programují pohyb robotů opět v prostředí Scratch, ale na o něco vyšší úrovni.
V práci s roboty vidíme i velký přínos výuky matematiky podle prof. Hejného: děti nad problémy přemýšlejí, hledají více řešení, diskutují, zdůvodňují svá rozhodnutí a vysvětlují své postupy, jsou kreativní.
Koncem školního roku plánujeme uskutečnit robotickou dílnu pro zájemce, kteří si budou chtít vyzkoušet stavbu a ovládání robotů a případně se příští rok přihlásit do kroužku.

Zdroj: Mgr. Martin Vodrada, Mgr. David Grochol

Robotika