Výročí školy – almanach.

22. Březen, 2021

Naše škola letos slaví 60. výročí svého založení.

Bohužel z důvodu protiepidemických opatření nemůžeme tyto kulatiny nijak důstojně oslavit s žáky a veřejností, ale chystáme vydání almanachu školy s historií nejenom za posledních deset let. Almanachy budou k dispozici v květnu za výrobní cenu (cca 130 Kč). Zájemci o almanach se mohou nahlásit do konce dubna na sekretariátu u paní Černé, tel 558997070, mail: sekretariat@zszatopkovych.eu