Výlet na Bílé

18. Červen, 2023

Přijeli jsme autobusem na Bílou a šli na hřiště. Potom jsme se vydali za zvířátky do obory. Odpočíval tam
jelen s mohutnými parohy a také tam pobíhali mladí jelínci a laně. Byli jsme se i posilnit v malém
obchůdku s potravinami. Když byl čas na program na Bílé přišli jsme tam a instruktoři náš přivítali svým
pravěkým pokřikem. V lanovém centru jsme si vyzkoušeli stezku jako pralidé. Byli jsme se podívat také v
pravěké jeskyni tam jsme se něco dozvěděli. Vyrobili jsme si náhrdelník s dřevěným přívěskem a oblékli
pralidi. Po programu jsme si šli hrát na atrakce v Bílé například na čluny se kterými jsme vyjeli na
skluzavku a svezli se, nebo jsme si zaskákali na trampolíně, skákací bublině, skákacím hradu, jezdili jsme
na lodičkách a šlapacích autech. Nakonec jsme si koupili suvenýry a jeli jsme domů.
Autor: Klára Kubiczková, 4. A

ZŠ D. a E. Zátopkových, Třínec