Sport

  • Od 1. třídy mají žáci rozšířenou výuku tělesné výchovy (3 hodiny týdně).
  • Na 2. stupni mohou navštěvovat sportovní třídy se zaměřením na atletiku a fotbal s rozšířenou výukou tělesné výchovy (5 hodin týdně). Ve spolupráci s atletickým a fotbalovým svazem žáci trénují i po vyučování ve škole nebo ve sportovních zařízeních ve městě. Někteří učitelé jsou zároveň trenéři.
  • Ve škole mají žáci možnost navštěvovat sportovní kroužky.
  • Škola každoročně organizuje lyžařské výcvikové kurzy a jarní nebo podzimní soustředění pro sportovní třídy.
  • 1. – 3. třídám nabízíme ve spolupráci s Kempalandem Bukovec každoročně výjezdový lyžařský kurz.
  • Pořádáme řadu sportovních soutěží a turnajů: Vánoční laťka, florbal, atletický trojboj a čtyřboj, přespolní běh, minikopaná, halový fotbal, Coca-Cola Cup atd.
  • Naši žáci úspěšně reprezentují školu v řadě sportovních soutěží v okrskových, okresních, krajských a republikových kolech, někteří i na mezistátních utkáních.
  • Žáci mají k dispozici moderní halu (otevřenou v roce 2014), druhou menší tělocvičnu, hřiště s umělohmotnou trávou a běžeckou dráhou.
  • Naše škola opakovaně získává titul Nejvšestrannější sportovní škola okresu Frýdek – Místek.