Ozdravný pobyt Jeseníky

6. Říjen, 2021

Jeseníky 11. – 22. 10. 2021 Ozdravný pobyt – sraz: 11.10.2021 v 7:30 hod. na parkovišti u veteriny, zde počkají rodiče, kteří vám pohlídají zavazadla, odtud se společně odejdete otestovat na Covid se svými třídními učiteli do školy – všichni i ti očkování – odjezd: v 8:00 hod. – u

Platnost Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR upravující provoz škola a školských zařízení končí k 10. 9. 2021. Od 13. 9. 2021 nebude ve školách a školských zařízeních platit povinnost screeningového testování žáků.

ONLINE LEKCE S RODILÝM MLUVČÍM – jazyková škola Easyspeak skupinové a individuální online lekce – AJ, FJ, ŠJ registrace do skupinových lekcí od 14.9.2021 na is-easyspeak.cz individuální lekce na info@easyspeak.cz nebo Ivana 723 370 442, Lucie 737 553 491, Helena 773 138 533

16. Červen, 2021

Milí rodiče a žáci, prosíme o vyplnění dotazníku společnosti Kalibro. Nabízíme Vám žákům a rodičům naší školy zapojen do dotazníkového šetření k průběhu distanční výuky. Chtěli bychom shromáždit podklady a argumenty pro zavedení efektivních podpůrných opatření, které pomohou napravit možné negativní dopady distanční výuky. K zapojení do šetření postačí, kliknout

Anonymizovaný výpis výsledku zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022: ke stažení zde. V dokumentu vyhledejte registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při elektronickém zápisu. V případě nejasností volejte na sekretariát školy: 558997070.

Výročí školy – almanach.

22. Březen, 2021

Naše škola letos slaví 60. výročí svého založení. Bohužel z důvodu protiepidemických opatření nemůžeme tyto kulatiny nijak důstojně oslavit s žáky a veřejností, ale chystáme vydání almanachu školy s historií nejenom za posledních deset let. Almanachy budou k dispozici v květnu za výrobní cenu (cca 130 Kč). Zájemci o almanach

DÍTĚ V NORMĚ A MIMO NORMU Webinář pro rodiče a pedagogy. 25. února 2021, 15:00 -17:00 On-line Lektoři: PaedDr. Mgr. Věra Facová MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD. Program: vymezení normy, zdravého a poruchového dítěte nezbytné a nadstavbové podmínky pro zdravý vývoj dítěte nejčastější a nejzávažnější poruchové stavy u dětí –

Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis z vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021. Žáci třetích až devátých tříd obdrží výpis z vysvědčení neprodleně po návratu do školy. Na vysvědčení hodnotíme známkou, v ojedinělých případech známkou i slovně. Při hodnocení zohledňujeme vysoký podíl distanční výuky, která není srovnatelná s

Od 8. 3. 2021 probíhá pouze distanční výuka. Další informace k distanční výuce: https://zszatopkovych.eu/distancni-vyuka-informace/

Provoz školy od 30. 11. 2020

25. Listopad, 2020

Nástup tříd do školy od 30. 11. 2020 Podle opatření MŠMT nastoupí 30. 11. do školy žáci: 1. stupeň: 1. – 5. třídy 2. stupeň: 9. třídy Ostatní žáci 2. stupně se budou střídat po týdnech (jeden týden prezenční výuka ve škole – další týden distanční výuka doma). V týdnu