16. Červen, 2021

Milí rodiče a žáci, prosíme o vyplnění dotazníku společnosti Kalibro. Nabízíme Vám žákům a rodičům naší školy zapojen do dotazníkového šetření k průběhu distanční výuky. Chtěli bychom shromáždit podklady a argumenty pro zavedení efektivních podpůrných opatření, které pomohou napravit možné negativní dopady distanční výuky. K zapojení do šetření postačí, kliknout

Anonymizovaný výpis výsledku zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022: ke stažení zde. V dokumentu vyhledejte registrační číslo, které Vám bylo přiděleno při elektronickém zápisu. V případě nejasností volejte na sekretariát školy: 558997070.

Výročí školy – almanach.

22. Březen, 2021

Naše škola letos slaví 60. výročí svého založení. Bohužel z důvodu protiepidemických opatření nemůžeme tyto kulatiny nijak důstojně oslavit s žáky a veřejností, ale chystáme vydání almanachu školy s historií nejenom za posledních deset let. Almanachy budou k dispozici v květnu za výrobní cenu (cca 130 Kč). Zájemci o almanach

DÍTĚ V NORMĚ A MIMO NORMU Webinář pro rodiče a pedagogy. 25. února 2021, 15:00 -17:00 On-line Lektoři: PaedDr. Mgr. Věra Facová MUDr. PhDr. Miroslav Orel, PhD. Program: vymezení normy, zdravého a poruchového dítěte nezbytné a nadstavbové podmínky pro zdravý vývoj dítěte nejčastější a nejzávažnější poruchové stavy u dětí –

Žáci prvních a druhých tříd obdrží výpis z vysvědčení ve škole ve čtvrtek 28. 1. 2021. Žáci třetích až devátých tříd obdrží výpis z vysvědčení neprodleně po návratu do školy. Na vysvědčení hodnotíme známkou, v ojedinělých případech známkou i slovně. Při hodnocení zohledňujeme vysoký podíl distanční výuky, která není srovnatelná s

Od 8. 3. 2021 probíhá pouze distanční výuka. Další informace k distanční výuce: https://zszatopkovych.eu/distancni-vyuka-informace/

Provoz školy od 30. 11. 2020

25. Listopad, 2020

Nástup tříd do školy od 30. 11. 2020 Podle opatření MŠMT nastoupí 30. 11. do školy žáci: 1. stupeň: 1. – 5. třídy 2. stupeň: 9. třídy Ostatní žáci 2. stupně se budou střídat po týdnech (jeden týden prezenční výuka ve škole – další týden distanční výuka doma). V týdnu

Možnosti distanční výuky.

16. Listopad, 2020

Praktické tipy a rady pro rodiče. KDY: pondělí 23. listopadu 2020 od 15:00 V případě zájmu se hlaste písemně na e-mail: marketa.bobkova@trinecko.cz nebo telefonicky na 773 745 389 do 22. listopadu 2020.

Nařízením MŠMT nastoupí žáci prvních a druhých třídy do školy. Datum nástupu: 18. 11. 2020, výuka od: 7:55 do 11:35 hod. (4 vyučovací hodiny) Po celou dobu pobytu ve škole mají žáci povinnost nosit roušky. Vybavte děti minimálně 2 ks roušek. Doporučujeme větší počet roušek, zvláště v případě docházky do

Škola bezplatně půjčí dle již schváleného seznamu počítače žákům. Rodiče těchto žáků budou informováni rovněž prostřednictvím Skolaonline. Počítače si mohou rodiče vyzvednout ve škole mezi 10. a 12. hodinou. V odpoledních hodinách po domluvě telefonicky nebo emailem. Dostanete k dispozici malý desktop, monitor, klávesnici, myš a síťový kabel RJ45 pro