Dokumenty

Výroční zpráva 2018/2019.

Školní řád: Škola vydala školní řád, který je veřejně přístupný ve škole.

ŠVP k dispozici k nahlédnutí v písemné podobě na sekretariátu.