Ozdravný pobyt Jeseníky

31. Březen, 2019

Letos na jaře 2019 se žáci 6. tříd naší školy  zúčastní jedenáctidenního ozdravného pobytu v lokalitě Lipová – lázně. Tyto ozdravné pobyty jsou realizovány v rámci „Programu podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší“ ze Státního fondu životního prostředí ČR, který se z velké části podílí na financování ubytování a stravování žáků.

termín ozdravného pobytu: 1. až 12. 4. 2019

název: „Příroda kolem nás“

místo: obec Lipová –  Horní Lipová, penzion Slatina

Hlavním cílem je zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí u našich žáků.

Ozdravné pobyty jsou zaměřeny na pobyt v přírodě vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu a posílení ekologického vědomí.  k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků.

Cílem projektu je vnímání krajiny jako celku se všemi dopady hospodaření člověka.

Poznání zajímavých míst na Jesenicku. Seznámí se způsoby ochrany přírody a také v nemalé míře ozdravný pobyt přispívá i ke zvýšení fyzické zdatnosti žáků, k ozdravění dýchacích cest, zvýšení odolnosti, rozvoji motoriky a psychiky žáků.

Rozvoj badatelských a výzkumných dovedností,  pozorování přírodního prostředí, poznávání území CHKO Jeseníky a dalších specifických ekosystémů, systémů péče o chráněné oblasti a vliv člověka na životní prostředí v minulosti, současnosti a budoucnosti je dalším  cílem naplnění našeho programu. K tomuto budou použity metody práce v terénu, pozorování, smyslová vnímání, diskuse, projekty, besedy, přednáška, exkurze formou samostatné a skupinové práce. Mgr. Kateřina Šišková, školní koordinátor EVVO

POKYNY A DALŠÍ INFORMACE

Jeseníky 1. až 12. 4. 2019

– sraz:     1. 4. 2019 v 7:45 hod. u mostku před školou

– odjezd: v 8:00 hod.

– pedagogický doprovod: Kateřina Šišková, Andrea Požárová, Lenka Skibinská, Jiří Heczko, Roman Vaněk

– délka cesty autobusem – cca 4 hodiny _ zvažte Kinedryl (pamatujte i na zpáteční cestu a asi 4 výjezdy v průběhu realizace ozdravného pobytu), nutný sáček, vyvarovat se chipsů atd.

po dojezdu a ubytování – oběd

– ubytování: Penzion Slatina, Horní Lipová 7, 79063 Lipová Lázně , +420 739 365 491

s sebou: plavky, ručníky, láhev na pití/termoska – malá, batoh, do kterého se vleze podložka na vyplňování PL, pouzdro – průpisky, tužky, pastelky, fixy, lepidlo, nůžky, karnevalová maska na téma příroda

– lokalita je chladná – mějte dobré oblečení (viz. seznam), pohorky!!!

– jedná se o školní akci, platí pravidla školního řádu – při vážném porušení či onemocnění, je nutné si dítě vyzvednout z místa konání ozdravného pobytu na své náklady

– Bezinfekčnost, Dotazník o zdravotních zvláštnostech, průkazku pojištěnce, případné léky s návodem jak užívat prosím odevzdejte u autobusu učitelům – NUTNÉ!!!

– kapesné zvolte dle svých možností, budeme mít 4 celodenní exkurze, kdy děti dostanou balíček, ale přesto si rády něco koupí na přilepšenou

– předpokládaný příjezd a ukončení akce: 12.4.2019  v cca 13:00 hod.