Osvěta s městskou policií

1. Listopad, 2023

V úterý 24.11. proběhlo setkání žáků sedmých ročníků naší školy se zástupci
městské policie a oddělení rozvoje sociálních služeb MÚ v Třinci.
Zástupce ředitele městské policie Mgr. Robert Krejčí a koordinátor prevence
Mgr.Vlastimil Starzyk se dotkli témat, které některým dětem otevřely oči .
Cílem setkání bylo informovat žáky o důsledcích a dopadech případného rizikového
chování. Zmínka byla o následcích šikany, agresivního chování a užívání
návykových látek nejen ve škole, ale taky ve volném čase mimo školní areál.
Děti se během přednášky dozvěděly o odpovědnosti za své chování. Mnohé překvapilo, že i přes
svůj nízký věk mohou být za své činy postižitelní a že do řešení a nápravy jsou zapojení rovněž rodiče,
kteří v tu chvíli nesou odpovědnost za jednání svého dítěte.

Osvěta