OLYMPIÁDA v ČESKÉM JAZYCE !

27. Prosinec, 2023

Letos se do soutěže zapojilo 24 žáků z 8. a 9. tříd.
Soutěžící mohli získat celkem 50 bodů – 30b v části mluvnické a 20b v části slohové.
Po sečtení všech výsledků došla porota k závěru, že si nejlépe vedl a na
1. místě se umístil žák 8.C Vítek Skibiński se 43 body,na
2. místě s počtem bodů 35 se umístil Sébastien Šlosar z 9.B a na
3. místě skončila žákyně 8.C Barbora Mikušová s počtem 34 bodů.

Vítězům gratulujeme!
Zdroj: Lenka Skibinská

Olympiáda ČJ 2023