Olympiáda mediální gramotnosti

23. Říjen, 2023

Ve dnech 16. – 20. října 2023 se konalo školní kolo celostátní soutěže Olympiáda mediální gramotnosti, kterého se zúčastnili i naši osmáci a deváťáci.
Žáci si vyzkoušeli, jak se umí orientovat v informacích i dezinformacích, které se na nás denně valí z médií, jestli jsou schopni odolat reklamě či zda poznají hoax.

Zdroj: Mgr. Jarmila Santariusová a Mgr. Lenka Skibińská

medialni gramotnost