Modernizace ve výuce fyziky

Cíl:

  • zřízení odborné technické fyzikální učebny,
  • zvýšit kvalitu a atraktivitu fyzikálního a technického vzdělávání zlepšením materiálních podmínek a tím nepřímo podpořit zájem žáků o další studium technických oborů,
  • pomocí nových pomůcek a technologií pomáhat žákům objevovat a vyhodnocovat zákonitosti různých fyzikálních jevů nebo vizuálně přiblížit řadu zajímavých pokusů, tím je aktivně zapojit do výuky a ulehčit jim pochopení probíraného učiva.

Hlavní předměty:

technická výchova

digitální technologie

přírodovědná praktika

programování

Další akce:

celodenní workshopy

projektové dny

letní příměstský tábor