Jak se léčí líná veš

27. Prosinec, 2023

Žáci 8.C navštívili Mateřskou školku Janáčkova a zahráli dětem krátkou scénku Jak se léčí líná veš.
Povídali si o lidech, o kterých se říká, že je pilný jako včelička nebo líný jako veš. Velkým i malým dětem
se představení velice líbilo a slíbili si, že v návštěvách budou pokračovat.
Zdroj: Jarmila Santariusová

Představení MŠ 2023