Informace k provozu školy

Informace k provozu školy od 24. 5. 2021 [EDIT: 26. 5. 2021]
Od 24. 5. 2021 – PREZENČNÍ VÝUKA, všechny ročníky.
Testování:

  • 1 x týdně (Pondělí) testování antigenními testy – všechny ročníky
  • instruktážní video k testování (Signclean)
  • testování si žáci provádí sami za přítomnosti pedagogického pracovníka
  • tisk čestného prohlášení lze generovat v systému Skolaonline.cz, v menu “Ostatní moduly” – > “COVID-19” -> “Čestné prohlášení”

Do školy:

s chirurgickou rouškou


Způsoby hodnocení

Nemá-li vyučující dostatek podkladů pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení, žák z daného předmětu není hodnocen.
Žákovi bude stanoven náhradní termín pro hodnocení:

  • za 2. pololetí do konce srpna.

Výpůjčka počítačů žákům

Škola připravila k zapůjčení 50ks počítačů.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/vypujcka-pocitacu-zakum/

Konzultace

Žákům i rodičům nabízíme odbornou pomoc formou konzultací se sociální pedagožkou.
Další informace: https://zszatopkovych.eu/konzultace/


Další informace.

Ošetřovné: Informace na stránkých MPO.