Historie školy

Historie školy na časové ose:

  • 1961 (1. 9.) oficiální otevření školy
  • 1968 sportovní třídy se zaměřením na atletiku
  • 1980 nová montovaná sportovní hala
  • 1983 sportovní třídy se zaměřením na fotbal
  • 1990 dokončena přístavba – spojení 1. pavilonu s jídelnou
  • 1993 specializované třídy pro žáky s poruchami učení
  • 2001 název Základní škola Třinec
  • 2003 udělení čestného názvu ZŠ Dany a Emila Zátopkových
  • 2004 nové hřiště s trávníkem a umělohmotnou dráhou
  • 2014 nová moderní sportovní hala