Doplňující volby do školské rady

6. Září, 2023

Z důvodu zániku funkce člena školské rady za zákonné zástupce, který se současně stal od 1. 8. 2023 zaměstnancem školy (neslučitelnost funkcí) vyhlašuje předseda školské rady doplňující volby dne 12.9.2023 od 15.00 na 1. respiriu školy.

Navržený kandidát: Andrea Hrazdílková, programová vedoucí kina Kosmos.

Další kandidáti mohou podat své nominace mailem či osobně do 11.9.2023 do 12,00 hodin na sekretariát školy. (sekretariat@zszatopkovych.eu )