Čteme dětem ve školce

21. Říjen, 2023

Žáci 8.C ochotně přijali výzvu v rámci akce 72 HODIN POMÁHÁME SVÉMU OKOLÍ, LIDEM A PŘÍRODĚ.

Do výzvy se zapojili předčítáním knih dětem z mateřské školy. Ve čtvrtek 12. a v pátek 13. října dorazili do mateřské školy na ulici Jánáčkově v Třinci a dětem před odpoledním spaním přečetli z knížek příběhy.
Zvolili lehkou formu dramatizace, kdy si rozdělili role vypravěče a zúčastněných postav. Akce měla příznivý ohlas, nadšené byly děti ze školky a také žáci naší školy. Pro velký úspěch budeme ve spolupráci určitě v budoucnu pokračovat.
Zdroj: J. Santariusovaá a M. Kubeczková
Školka 2023