Veselá věda

6. Září, 2018

VĚDECKÉ POKUSY kroužek zábavných “skorovědeckých” pokusů z chemie, fyziky a biologie pro děti z 1. stupně ZŠ. Přihlášky a více informací na: www.veselaveda.cz
Od začátku října, 1 x týdně, 60 minut, 15 lekcí za pololetí.